Každý měsíc daruji 5% mých výdělků útulku Handipet

08 Aug 2015

Jak zvládat hněv

0 Comment

Hněv, obviňování, odpor a truc se objeví v situacích, kdy vnímáte překážku ve svých potřebách. Svůj hněv si však nemusíte uvědomovat. Můžete si sami před sebou hrát na to, že jste ledově klidní. Řada lidí je od dětství trénována v tom, že tyto emoce kultivovaný člověk nemá. Všechny druhy emocí ale máte proto, že je potřebujete. Dávají vám energii k řešení problémů. Pokud si je zakážete, nemusíte si uvědomovat, že je něco třeba řešit. S potlačením hněvu mizí pocity z druhého břehu: jako je láska, důvěra, radost.

Zlost je výsledkem bezprostředního, spontánního hodnocení: pokud se setkáte s okolnost,i, které neodpovídají vašim představám, hodnotám, potřebám, postojům a očekávání, prožíváte frustraci. Vyvolá – li ve vás frustrace zlostnou reakci, jde o impulzivní, emoční pokus změnit skutečnost nebo chování druhých.

O zlosti hovoříme jen tehdy, pokud vás vaše emoce vyvede z rovnováhy, když zrudnete ve tváři, zrychlí se vám tep, začnete mlátit věcmi, křičíte, neovládáte se, vaše amygdala šílí, přebila kortex, rozum selhává.

Zlost není, když zvýšíte hlas, abyste dali důraz svým argumentům nebo zakřičíte na dítě, abyste ho varovali před nebezpečím.

Zlost může být málokdy účinná, častěji je blokující a ta představuje problém.

Dokud si neuvědomíte záporné emoce, nebudete schopni plně vnímat všechny svoje pocity. Jejich potlačení může vést k jejich obrácení proti sobě – k depresi nebo tělesným nemocem.

Dříve se uvádělo, že vyjadřování zlosti je zdravější, než její potlačování. Čínská medicína doporučuje otevřít stavidla pocitům, aby nedošlo k městnání pocitů. Evropská psychologie varovala před vznikem efektu papiňák.

Někteří lidé ale nejsou schopni vyjádřit zlost neagresivně. Snaží se ji vybít navenek, neuvolní ji, ale naopak živí. Jejich zlost roste z vlastní reakce a méně záleží na podnětu, který ji vyvolal. A to je pro ně nebezpečné. Po čase mohou mít psychosomatické problémy.

Nejzdravější je nezlobit se vůbec. Nenechat se zlostí zlákat. Necháte – li se rozzlobit, budete nadále pociťovat mrzutost, podráždění, pocit zklamání ze sebe nebo ze stavu věcí.

Svět nikdy nebude takový, jaký byste ho chtěli mít. Život je někdy radost, jindy velké trápení. Zlosti se však můžete často zbavit, pokud k životu problémům zaujmete jiný postoj.

Pokud se neovládáte, posilujete odhodlání druhé osoby vás ovládat. Zlost téměř vždy druhou osobu utvrdí v tom, aby pokračovala ve svém jednání – chce si dělat co chce, chce být tím, čím je, nechce dělat to, co chcete vy.

Smiřte se s tím, že lidé nebudou takoví, jaké je chcete mít, ani věci nebudou fungovat podle toho tak, jak byste si přáli. Je hloupé rozčilovat se kvůli něčemu, co nemůžete změnit.

FYZIOLOGICKÉ REAKCE VE ZLOSTI

  1. Zvýšený, krevní tlak, tlukot srdce

  2. Výrazně vyšší puls krve, bušení krve ve spáncích

  3. Pocit svírání žaludku

  4. Sucho v ústech

  5. Zčervenání / zblednutí kůže v obličeji

  6. Bolest hlavy

  7. Napjaté svaly

  8. Pocit vzrušení, neklid, zvýšený neúčelný pohyb

  9. Polévá horko / chlad

  10. Pocity radostného vzrušení

Při časté zlobě může docházet k chronickým stavům:

Vředy, vyrážky, svědění kůže

Nespavost, silné vyčerpání, rozladěnost, rozmrzelost, nadměrná únava

Srdeční choroby, arytmie, srdeční selhání

Nechutenství, ztráta na váze

PSYCHOLOGICKÉ PROJEVY ZLOSTI

 • Zlost brání dobré komunikaci, schopnosti dobře se domluvit

 • Rozbíjí milostné vztahy, vede k pocitům viny

 • Vyvolává smutek, rozlady, deprese

 • Je snížena schopnost sebeovládání

 • V chování jsou hrubé prvky agrese, pravděpodobné házení předmětů

 • Ztráta kontroly, přemýšlení je zmatené

 • Panika

 • Zlost překáží

FYZIOLOGICKÉ PŘÍSTUPY ZVLÁDÁNÍ ZLOSTI

Dlouhodobé potlačování hněvu či vzteku vede ke kumulaci noradrenalinu, diuretinu a dalších katecholaminů, které mohou postupně zapříčinit vznik psychosomatických onemocnění.

Způsoby ovlivňování zlosti:

 • Dýchání do břicha ( snažte se co nejvíce nadechnout do spodní části břicha, vytlačte břicho ven, zadržte na chvíli dech a postupně pomalu vydechujte)

 • Stlačování prstů proti sobě ( palec a ukazovák jedné ruky silně stlačují prst na druhé ruce)

 • Stlačování či poklepávání vegetativních nervových uzlů na temeni a týlu hlavy, na hrudi, kousek nad spojením žeber na prsní kosti

 • Pomalé pití studené vody, studená sprcha

 • Svlažení obličeje a tepen na krku studenou vodou

 • Ďábelský obličej – co nejošklivější obličej před zrcadlem, podržení několik sekund, uvolnění a opět grimasa

 • Vykřičení se, rozbití předmětu

 • Tleskání silně rukama o sebe, c vyskakování do výšky až do zadýchání, vytřepání

 • Vykonání stereotypní, namáhavé fyzické práce i mírná pravidelná námaha

 • Poslech relaxační hudby, četba uklidňující literatury

 • Zadržení dechu na delší dobu a pak pomalé vypouštění

 • Nakreslení toho, na koho se zlobíte na papír, pak s gustem roztrhat

 • Boxovací pytel

 • Vytvoření pozitivní kotvy na ruce: kdykoli se cítíte příjemně, stlačte pravou rukou palcem a ukazovákem místo na levé ruce – stále stejné. Postupně se vytvoří podmíněný reflex. Kotvu používejte vždy, když se dostanete do situace, která ve vás vyvolá zlost

  • Duševní hygiena jídla podstatně snižuje zlost a napětí – věnujte velkou pozornost jídlu, jezte v klidném prostředí, soustředěně myslete na jídlo, pomalu žvýkejte, vychutnejte si to. Při velké zlosti zvyšte přísun cukru. Větší jídlo si dejte jen když máte hlad. Nikdy nejezte, když jste rozrušení. Vyhýbejte se studeným nápojům a jídlům. Pokuste se mít ve stravě všech 6 chutí ( slaná, sladká, kyselá, hořká, trpká, pálivá)

  • Jezte středním tempem, vždy vsedě, , po jídle několik minut v klidu seďte. Při dlouhodobém stresu zvyšte přísun vitamínů C a B

  • Nekupujte potraviny když máte hled – nadváha

  • Když jste rozrušení – žvýkejte žvýkačku – soustřeďte se na to

  • Pláč rychle a silně uvolní napětí

PSYCHOLOGOCKÉ ZPŮSOBY OVLIVŇOVÁNÍ ZLOSTI

Schopnost zvládat zlost ovlivňuje úroveň inteligence

Inteligence se dělí na 2 základní skupiny: IQ a EQ.

IQ = schopnost řešit problémy, logika, analogie, kombinace, vzdělavatelnost

EQ = emoční inteligence , zahrnuje sebeovládání, vytrvalost, schopnost vyvinout úsilí, sám sebe motivovat, naděje, schopnost odložit své momentální na později, schopnost potlačit nervozitu a zbrklost.

EQ se dá pěstovat od dětství – sebeovládání, sebeuvědomování, empatie, umění naslouchat druhému, neskákat mu do řeči, umění řešit problémy bez agrese, schopnost efektivní spolupráce…. Předává se geneticky i sociálně.

Lidé, kteří mají problémy s EQ nemají harmonii mezi rozumem a citem.

IQ zabezpečuje pouze 20% úspěchu v životě. Zbytek zajišťuje zejména EQ. IQ zajistí přijetí do zaměstnání, ale úspěchy v zaměstnání zajistí EQ.

Lidé se schopností pozitivního myšlení pozitivní komunikace se budou zlobit méně – tento způsob zvládání zlosti vyžaduje hluboké ponoření se do sebe, schopnost vyrovnat se sám se sebou a okolím. Sebeovládání, potlačení zlosti, neobviňování druhých z vlastní neúspěšnosti, hledání řešení, respektování důstojnosti každého člověka, pokora, jsou metody, které zvládne každý.

Zvládání zlosti psychologicky vyžaduje tyto schopnosti:

 • Dobře naslouchat

 • Mluvit o problému jen tehdy, pokud je pro vás důležitý

 • Vyřadit emoční zpracování informací, používat logiku, rozum

 • Nepoužívat rány „ pod pás“, staré rány

 • Mluvit jen za sebe, vyjadřovat jen své pocity

 • Uvědomit si 10 nejdůležitějších přání člověka a naplňovat je: zdraví a dlouhý život, dobře se najíst a napít, mít dost peněz, dosahovat sexuálního uspokojení a být milován, mít jistotu, že se dobře povede dětem, mít naději na posmrtný život, být důležitý, uznávaný,m užitečný

 • Vyslovovat jasné, jednoznačné požadavky a přání

 • Počítat do deseti, než začnete reagovat

 • Uvědomit si, že lidé jsou rozdílní – reakce rozdílné : komunicex emoční výbuch

 • Konstruktivně si vyměnit názory

 • nepouštět se do pseudoproblémů

 • nepotlačovat své nápady

 • vzpomenout si na příjemné s člověkem, na kterého se zlobíte

 • nevnucovat své myšlenky

 • nekomunikovat s druhým prostřednictvím někoho druhého – to zlost stupňuje

 • opustit nevhodné způsoby řešení konfliktů

 • vyhledávat občas fyzickou samotu a snažit se nebýt ne druhých závislý

 • rozlišovat cíle od prostředků, vedoucích k cílům

 • hodně se smát a rozesmávat ostatní

Osvojte si nový styl myšlení místo zlosti

– odmítněte zodpovědnost za chování druhého

– nedovolte cizímu chování a názorům, aby vás vyváděli z míry

– nenechte se ovládat druhými

– mějte o sobě vysoké mínění

– buďte veselí

– nezraňujte se vlastní zlostí

– pomáhejte druhým, aby si vybrali smích místo zlosti

Máte pocit, že jste neúspěšní? Zaujímáte nevhodný psychologický postoj. Toto plyne z:

– neschopnosti rozpoznat a jasně definovat co chcete

– otálení, výmluvy… proč to nejde

– nezájem se dále vzdělávat, zkoušet nové

– nezodpovědnost, svalování viny na druhé

– vymlouvání se místo řešení problému

– ješitnost, urážlivost, neústupnost

– rychlé vzdávání se

– negativní myšlení , předvídání neúspěchu

– nedostatečná motivace k cíli

– lenost

– přát si, místo chtít. Snít, místo konat. Prožívat, místo realizovat.

– raději se smířit s chudobou než usilovat o bohatství

– snažit se na všem vydělat, nemorální akty

– strach z kritiky

Organizujte lépe svůj život, více o sobě přemýšlejte

i v plameni vášně si připomínejte, že zahrnování druhého invektivami vede ke spirále negativních pocitů

– v minutových intervalech si opakujte, zda je pro vás důležitější vyjít z hádky jako vítěz nebo zničit vztah

– donutí .li vás protivník řvát, jste srab a zasloužíte si, co vám nandá

– opakujte si ( po 5 sekundách) že máte mozek

– schválně nemluvte, dokud protivník neskončí

– pokud vytahujete staré věci, chybujete

– mluvte jen za sebe – i druhý má pocity a důvody, kterým možná nerozumíte

– nepotřebujete mít poslední slovo

– zloba, jako přehnané omlouvání se je znakem nezralé osobnosti. Přiměřená omluva je znakem zralosti

[top]