Každý měsíc daruji 5% mých výdělků útulku Handipet

21 May 2015

Jak zvládnout nedostatek energie

0 Comment

Vaše duše volá po energii. Zamyslete se nad tím, co vás tolik vyčerpává. Jsou to vaše myšlenky? Negativní myšlenky vám odebírají energii. Uvědomte si je, přestaňte je ve své mysli tvořit, nahraďte je myšlenkami hezkými. Pokud se cítíte
unaveni, pokud jen pomyslíte na nějakou činnost, která je před vámi, pak máte špatnou motivaci. Motivace je to nejdůležitější, na čem potřebujete zapracovat. UVĚDOMTE SI, PROČ MÁTE PRÁVĚ TUTO ČINNOST VYKONAT A ZAČNĚTE SE POVZBUZOVAT. Nevytvářejte si v mysli strachy či hněv, berte výzvy života jako materiál, díky kterému se můžete něco naučit, vítejte je, ať na vás působí jakkoli negativně. Povzbuzujte se
a věřte si. Život vám nepřináší nic, co by nebylo ve vašich silách zvládnout, vše je určeno pro váš rozvoj. Možná se věnujete něčemu, co pro vás vůbec není důležité, ubíjí vás to. Zhodnoťte, zda se cítíte naplněni, zda se věnujete tomu, co je vaším posláním. Pokud ne, je čas si přiznat, co by vás naplňovalo, je čas v uskutečnění svých snů. Vyhýbejte se

vztahům, které vás unavují nebo si posilujte auru, naučte se tyto lidi přijímat takové, jací jsou (často vysiluje vnitřní boj, který plyne z nepřijetí druhých).

Pokud vás vaše mentální činnost unavuje, dopřejte si odpočinek. Nenuťte se v takovém stavu do ničeho, co právě teď není nutno vykonat. Dopřejte si kvalitní spánek nebo pauzu u výborného čaje. Odreagujte se něčím příjemným – jděte do přírody na procházku, k vašemu oblíbenému stromu nebo si poslechněte oblíbenou relaxační hudbu a přitom nemyslete na svůj úkol… a pak se opět s chutí pusťte
do práce. Neznechucujte si to, co je třeba vykonat, říkejte si např.: „Těším se na tu a tu práci…“ Prostě „jen“ potřebujete změnit svůj náhled na daný úkol. Pusťte se do toho už bez dalšího váhání a přešlapování na místě – přešlapování
vás jen připravuje o energii. Vykonejte nejdříve to, co vás nejvíc pálí. Spadne z vás pak největší tíha, to další už půjde snáze. Určete si priority, harmonogram úkolů. Snažte se ho dodržovat. Vychutnávejte si každý svůj úspěch, chvalte se. Soustřeďte pozornost na to, čemu se právě věnujete. To, co můžete udělat ihned, udělejte ihned. Představujte si kýžený výsledek – naciťujte se do pocitu, že už máte splněno. Ukliďte si pracovní stůl. Mějte na něm pouze nezbytně nutné. Příliš mnoho navrstvených úkolů vás povede spíše k pocitu bezmoci a zoufalství než k tvůrčí aktivitě. Svůj domov zařiďte pouze nezbytně nutnými věcmi – zmatek a velké množství věcí vyčerpává mysl.

Ocitli jste se ve stavu značného vyčerpání duše i těla. Rezervy jsou vyčerpány a pomalu už není kde brát. Uvědomte si příčiny tohoto stavu. Zřejmě jste se dlouhodobě přetěžovali. Možná jste příliš pohlceni svojí prací, že „nevidíte napravo, nalevo“
a jedete, co vydržíte. Možná vám příliš odčerpávají energii úporné myšlenky. Je zřejmé, že MUSÍTE NĚKDE UBRAT. Popřemýšlejte nad tím, jak chcete dál žít. Zda toto je vaše cesta, kterou skutečně chcete. Nastal čas něco změnit. Nastal čas začít naslouchat svému srdci. Pokud se věnujete tomu, co opravdu milujete, co vás naplňuje, aniž byste zapomínali na obnovování svých sil, pak vaše práce samovolně, příjemně a úspěšně plyne. Jsou situace, po kterých býváte příjemně unaveni. Ale jsou i takové, které vás vyčerpávají nepříjemně. Začněte si všechny takové situace uvědomovat, zapisujte si je a příště se jim vyhněte, nebo k nim zvolte jiný přístup. Třeba tak, že změníte motivaci. Uvědomte si, proč tuto činnost děláte, co pro vás znamená. Žijte přítomným okamžikem a snažte se si danou situaci co nejvíc užít. Přesvědčte sami sebe, že vás

baví vytírat podlahu, kontrolovat účty, či vstávat do práce. Ne nadarmo se říká: “S chutí do toho a půl je hotovo!“ Říkejte si: „Každá buňka mého těla je naplněna energií. Moje duše je naplněna energií. S nadšením vykonávám tuto činnost.“
Představujte si, že s činností, které se nyní věnujete, vaše energie neuniká, ale stoupá. Možná vás vyčerpává nějaký člověk. Připomeňte si kolem sebe vaši auru a její ochranný obal. Představte si ho z průhledných krystalků, pevný. Řekněte si: „Moje aura mě celý den chrání před vším špatným a chrání moji vnitřní energii.„ Zavírejte si čakry – zejména srdeční
a solaru ( 4. + 3.). Představte si před nimi zavřené poupě nebo pancéřová vrata. Přes 4. čakru vás druzí citově zraňují a přes solarní napadají vaše ego. Představujte si, jak přes základní čakru proudí do vašeho těla energie Země. Čerpejte energii zdravých a silných stromů.

Činnosti, které vás vyčerpávají a nemusíte se jim věnovat, vypusťte ze svého života. Vyhýbejte se negativním myšlenkám. Nahrazujte je krásnými a pozitivními. Ty vás dovedou
k pozitivním pocitům. Negativní myšlenky vyčerpávají víc než fyzická činnost. Dopřávejte si chvilková odpočinutí i během práce – zavřete oči, prodýchejte se (nejlépe na čerstvém vzduchu), protáhněte se. Dopřávejte si odpočinek dříve, než začnete pociťovat vyčerpání. Snažte se relaxovat. Pečujte
s láskou o svoje tělo. Kvalitně se stravujte a během jídla si dopřejte čas. Zapomeňte na mobil, či dokonce notebook u jídla. Věnujte se svému koníčku – posílí vaše sebevědomí, dodá radost a …. energii!!!

[top]