Každý měsíc daruji 5% mých výdělků útulku Handipet

21 May 2015

Jak zvládnout příliš vytrvalé dítě

0 Comment

Život s vytrvalým dítětem není snadný. Něco mu zakázat znamená riskovat jeho hněv. Už jako miminko je neuvěřitelně rozhodné a silné. Prosazují věci, které jiné děti neprosazují. Žádají víc, než druhé děti. Nikdy se nevzdávají. Je nemožné je ignorovat nebo je od něčeho odradit. V každé situaci si prosazují svou, připraveny k bitvě.

 • V je rys temperamentu. Vytrvalé děti chtějí mít moc, touží po ní.
 • Když bude mít vytrvalé dítě ze své vytrvalosti dobrý pocit, bude ochotno s námi spolupracovat. Naším úkolem je podporovat jejich vytrvalost a současně je učit, aby nás , druhé lidi i svět kolem sebe respektovaly.
 • Musíme se naučit rozeznávat, kdy jasně vyjádřit nesouhlas a kdy je správné zareagovat souhlasem.
 • Když je dítě rozčilené, držte se jedné věci , jednoho řešení.
 • Rady – nehodlá se vzdát svého – ignorovat nebo odpoutat pozornost u vytrvalého dítěte neplatí. Nehodlá se vzdát – pozornost nelze odpoutat.
 • Co pomáhá – dát jim najevo, že je posloucháte a že se snažíte pochopit, co je pro ně důležité.

 

Vyjednávání a zájmy

 • Principiální vyjednávání se nezaměřuje na to, která strana si prosadí svou. Zaměřuje se na hledání společných zájmů řešení. Pěstuje smysl pro týmovou práci : dva jedinci vzájemně spolupracují, hledají řešení, respektují se, nacházejí řešení. Oběma umožňuje zachovat si důstojnost a osobní moc.
 • Když si uvědomíme zájmy, pomůže nám to vyjasnit si situaci. Ptáme se PROČ? ( proč chce takové řešení dítě, proč to chci já – např. mošt nebo mléko x kola ) stane se, že dítě nedokáže adekvátně odpovědět a bude v úzkých, připomínáme rodinná pravidla a zásady
 • I když je dítě příliš malé a nedovede se vyjádřit, děláte jednu důležitou věc: pomáháte problémovému dítěti, aby se naučilo vyjadřovat svoje potřeby a chtění jasně slovy, nikoli strkáním, vyváděním, křikem, pláčem…
 • Jakmile jste si vyjasnili zájmy, můžete hledat řešení.
 • Dítě potřebuje slyšet: Dovedeš výborně řešit problémy. Jsi velmi chytrý a tvůrčí, najdeš jiné řešení. K většině bojů o moc totiž dochází tehdy, když spěcháme a nedáme dítěti čas, aby se uvolnilo ze své pozice – dítě se ve své pozici ( vzdorovitost …) zablokuje. Odblokování nějakou dobu trvá. Můžete ho odblokování naučit na svém příkladu: Řeknete nahlas: zrovna jsem chtěla jít do obchodu, ale hrozně prší. Nechci zmoknout. Budu muset vymyslet něco jiného, to je těžké, chtěla jsem nakupovat. – ukažte svému dítěti, jak to děláte!!!
 • Spontánní diskuse s dítětem vám ukáže, že existuje množství řešení. Čím je dítě mladší, tím více je nabízíte vy a naopak.
 • Když hledáte řešení, nechte svobodně pracovat představivost. Problémové děti ji mají velmi silnou. dítě si může jen představovat, že dostává to, po čem touží….

Přehodnocení

 • Nalezené řešení nefunguje nebo s ním dítě nesouhlasí – chraňte své zájmy obou stran tím, že budete souhlasit s pozdějším přehodnocením svého rozhodnutí. ( Např. dovolím sledování TV v určitém čase, ale řeknu: pokud tam v tu dobu něco nevhodného, budeš se dívat v jiném čase…)
 • Tím nerezignujeme na rodičovskou autoritu, když občas budeme s něčím, co dítě chce, souhlasit, dovolíme mu přijít s novým nápadem – když si dítě uvědomí, že dovede dobře řešit problémy, je to krok vpřed.
 • Dobrý pocit z vytrvalosti: tento přístup v dítěti pěstuje pevnou vůli – když dovolíme dítěti , aby si vybralo tričko, rozhodlo, co chce jíst – získáváme ho ke spolupráci a vyhýbáme se soubojům.
 • Pokud si nejste jisti, zda usilovat o dohodu nebo rovnou něco zakázat, položte si otázku: Je to něco, co bude v životě potřebovat? Když budu nablízku, bude to pro něj bezpečné? Pokud odpovíte ano, nechte ho, ať to zkusí.
 • Nebojte se změnit názor : nevěděla jsem, že to dokážeš, teď vidím, že ano. Hledejte způsoby, jak dítě povzbudit. I když to dítěti trvá déle, odvrátili jste souboj a posílili pocit zodpovědnosti. Základní životní pravidla a hodnoty.To ti nedovolím . To nesmíš. Já ti rozumím, ale…

Naučte se jasná pravidla

 • Když dokážete vysvětlit, jaká máte pravidla a proč, budete si cítit jistí např. pravidelný spánek po obědě…. Klidně si i sním lehněte ( pokud se vzpírá) a ukažte mu, jak se to dělá
 • Pravidla by měla být přesná a jasná problémové dítě má schopnost hledat nějakou výjimku z pravidla
 • Buďte důslední – pak i to nejvytrvalejší dítě pochopí, že tohle není příležitost bojovat. Musí se jim ale znovu a znovu připomínat!!!
 • Mluvte pevným hlasem – není hrubý, ani zvýšený, ale pevný, přesvědčený
 • Nebojte se dítě zastavit – pokud porušuje pravidla, je třeba ho zastavit!!! Slovo DOST je účinnější, než NE. Dost znamená: zastav se, přestaň, nech toho, stůj klidně, skonči…
 • Když toho nenechají, pak musí být ho za každých okolností!!!dán důraz na to, aby přestaly, stejně silný, jako jejich protesty – říci: Já se tě nebojím. Jsem tvůj rodič. Od toho pravidla neustoupím!!! Dítěti musí být jasné, že když poruší pravidla, zastavíme

DŮSLEDKY, KTERÉ PLATÍ

  • Důsledky vyplývají z přečinu : když se budeš prát s bratrem, při uklízení pokoje, budeš to příště uklízet sám. Když nepřijdeš včas domů, nebudeš si hrát….
  • Zeptejte se svého dítěte , jaké by měly být např. důsledky toho, když jeden druhého udeří, udělá nepořádek, rozpatlá jídlo…. Aby se důsledky neobrátily proti vám, pamatujte na to pravidla:
 1. je mnohem snazší dítěti něco vzít ( TV ) než ho přinutit, aby něco udělalo
 2. ujistěte se, že to bude vaše dítě, kdo bude důsledkem trpět – seberte mu kolo a zblázníte se z toho, jak vám bude běhat po bytě…
 3. vymyslete důsledky, dokud jste klidní – v rozčilení vymyslíme horší důsledek, než zlobení dítěte vyžaduje nebo to, co není možné splnit…. Když si uvědomíte, že jste přestřelili, odvolejte to a vysvětlete dítěti, že jste ho stanovili v rozčilení a že ho změníte.

Problém důsledků

Spočívá v tom, že trest je nejméně účinný nástroj pro dosažení dobrého chování. Nejúčinnější způsob je naučit dítě vhodné dovednosti a posilovat je, když ji používají.

Malá autorita způsobuje, že se cítíme podráždění

 • Pokud se cítíte dítětem napadáni, bezmocní ho zastavit, velmi pravděpodobně budete potřebovat do své výchovy zahrnout víc zákazů
 • Vyvážená autorita vytváří pocit, že děláme pokroky :
 1. je to když každý dostane své a nikdo nevyjde naprázdno
 2. všichni jsou šťastní a spokojení
 3. lidé se smějí a spolupracují

Dobří rodiče dovedou zakázat

 • problémové dítě potřebuje sebevědomé rodiče – kteří dovedou být vytrvalí a neústupní jako jejich dítě, aby jim vštípili základní životní pravidla a hodnoty.

VYTRVALOST – SHRNUTÍ

 • Co byste se měli naučit:
 • Vést své dítě k tomu, aby umělo dospět k souhlasu prostřednictvím kompromisu
 • Pomáhat mu uvědomit si kdy je zablokováno a pomáhat mu s lepším nebo jiným řešením
 • Stanovit jasná pravidla
 • Být důslední
 • Pokud i vy jste vytrvalí:
 • Dopřejte si čas na odblokování
 • Uznejte, že dobří rodiče souhlasí
 • Vězte, že dobří rodiče nesouhlasí
 • Snažte se najít rovnováhu mezi přehnanou autoritou a autoritou malou
[top]