Každý měsíc daruji 5% mých výdělků útulku Handipet

21 May 2015

Jak zvládnout záchvaty vzteku dítěte

0 Comment
  • Některé děti je prožívají s mnohem větší rafinovaností a vervou
  • Běžné rady na zvládání vzteku pro toto dítě neplatí
  • Potřebuje pomoci najít zdroj jeho emocionální záplavy a zastavit ho, aby znovu získalo sebekontrolu. Bez vašeho vedení bude zuřit celé hodiny
  • Přetlakové záchvaty vzteku se objevují i u nejmenších dětí – přetlakové záchvaty bývají jedním z prvních příznaků problémovosti. Projevují se vzlyky, které vycházejí jakoby z hloubi duše. dítě má trhavé pohyby, zrudne
  • Hledejte spoušť – zapisujte si, kdy, kde a v kolik hodin k záchvatu došlo
  • Riziková období – záchvat se může objevit kdykoli během dne, týdne . nejčastěji bývají pozdě odpoledne – v té době jsme všichni unavení a hladoví, máme nashromážděny dojmy za celý den a hromadu přechodů. Vyhněte se situacím, které by pro dítě znamenaly velké úsilí
  • Vývojové vlny: problémy lze očekávat zejména v období narozenin a v polovině roku mezi narozeninami – dítě je rozmrzelé, neochotné, nebude schopné dělat, co ještě před několika týdny uměly. Nic jim nebude vyhovovat, nebudou spolupracovat, snadno se na cokoli rozčílí – odborníci toto období nazývají dobou rozkladu. Je to čas, kdy děti přecházejí z jednoho vývojového období do druhého . Vytváří se nový, složitější způsob chápání světa. Děje se to u všech dětí, ale u některých jsou projevy mnohem silnější
  • Prázdná energetická banka – může vést k přetlakovým záchvatům
  • Co se záchvaty:
   • Zastavte příval – zastavte spouštěč. Při nadměrné stimulaci odvést na klidné místo, vyvarovat se po nákupu v obchodě dalším přechodům, když bylo dlouho bez pohybu, nechte ho proběhnout
   • Zůstaňte se svým dítětem – jen tak mu pomůžete se uklidnit
   • Když jsou děti ponechány s tak silnými emocemi, může je to vystrašit. Potřebují vaši fyzickou přítomnost, aby věděly, že o ně máte starost a že jste nablízku. Pokud je dítě starší a chce být o samotě, respektujte jeho přání
   • Dotýkejte se ho
   • Dejte mu prostor – zejména introvertům – vniknutím do jejich prostoru můžeme stimulaci ještě zvýšit
   • Řekněte mu cca po 10 minutách, ať přestane :Už je čas skončit. Ukažte mu, jak má zhluboka dýchat ( hluboce)
   • Mluvte o příčinách : i když ještě pláče : to je nával, jsi zahlcený svými pocity… pokud znám příčinu, vysvětlím to dítěti
   • Váš hlas je tichý, ale pevný : dívat se do očí, klidný, ztišený hlas
   • Musíte mít jasná pravidla: stanovení hranic a pravidel ( je v pořádku, když někdo pláče a vrhá se na postel…je možná používat hrubá, ale neurážlivá slova) Není v pořádku bít, kopat, štípat, házet věcmi, osočovat druhé….
   • Objasněte mu důsledky – promyšlené důsledky, znamenají trest, pokud budou porušena pravidla. Často stačí objasnění pravidel a důsledků. Připomenutí trestu!!!
   • Když jste na veřejnosti, mluvte nahlas – o cizí lidi se nestarejte, pouze o sebe a své Ddítě !!!
   • Bití není účinné – prohlubuje emocionální reakci a přidává k záplavě emocí
 • Prevence záchvatů:
  • Řekněte dítěti, co udělalo dobře: bylo ti špatně, ale pamatoval sis, že se nesmíš udeřit
  • Zaměřte se na to, co by bylo vhodné – to, co chci, aby se v budoucnu opakovalo
  • Učte ho odpovědnosti: řekněte mu, že očekáváte, že svoje emoce ovládne
  • Ukončete záchvat vzteku: když emoce ustupují, ukončete záchvat – objetí, slib, že budete zase v klidu pokračovat
  • Připravujte se na příště: dítě by mělo vědět, co způsobilo záchvat. Projděte s ním jeho temperamentové rysy. Pomožte mu pochopit, že bude-li pracovat se svým temperamentem, používat slova, která ho popisují a metody, které mu umožní se ovládat
  • Věnujte se i sobě: večer mimo domov, teplá lázeň…
 • Pokud i vy prožíváte silné emoce:
 • Uvědomte si, že vaše dítě je zahlceno emocemi
 • Na konci dne jděte na procházku, dopřejte si horkou koupel, zavolejte někoho na hlídání. Dbejte o sebe, abyste měli dost energie a mohli pomáhat svému dítěti
 • Pokud i záchvat pokračuje přes veškeré úsilí, požádejte o radu odborníky
[top]