Každý měsíc daruji 5% mých výdělků útulku ve Skrýšově u Jihlavy

Z ordinace

Nejčastěji řešené potíže, aneb jak to funguje

  • Toto téma zařazuji proto, abyste měli možnost proniknout do tajů psychiky člověka (regresní terapii lze aplikovat i na zvířátka) a pochopit fascinující souvislosti mezi psychikou a fyzickým tělem.
  • Abyste mohli pochopit příčiny potíží, které často bývají zcela jinde, než se domníváte.
  • Abyste si uvědomili, že tyto příčiny nespočívají v ničem jiném, než v negativních a bolestivých emocích, které jste si jako programy nechtě uložili do buněčné paměti.
  • Abyste pochopili, že cesta k úlevě vůbec nemusí být klikatá a trnitá, ale naopak často neuvěřitelně snadná.
  • Abyste pochopili, že tato cesta je otevřena každému. Stačí chtít.
  • Abyste věděli, že výsledky alternativní terapie jsou trvalé.
  • Terapie přes prostředníka Často pracuji na potížích dětí. Zhruba do 18 let při regresi využívám matku (otce) jako prostředníka – dítě u terapie vůbec není. (Stejně tak lze působit i na dospělého.) Tak lze současně pomoci dítěti i jeho rodiči.

Příběhy z ordinace

Muž, 36 let -Přibývající váha, konkrétně večerní vyprazdňování lednice
Žena, 38 let – Nedokáže si najít partnera
Muž 43 let – Problém: Vysoký krevní tlak.
Žena, 32 let – Problém: Naprostá nechuť syna přijímat potravu
Žena, 39 let – Problém: Kousání spodního rtu + řada dalších fyzických potíží
Slečna, 30 let – Problém: Všeobecně zdravotní potíže
Žena, 33 let – Problém: Parodontóza
Žena, 35 let – Problém: Sex s manželem
Žena, 34 let – Problém: Špatné sebevědomí
Muž, 52 let – Problém: Alkohol
Žena, 55 let – Problém: Vnitřní neklid
Žena, 40 let – Problém: Bolesti očí a zad v zaměstnání
Žena 30 let – Problém: Nedostatek klientů
Chlapec, 9 let, Regrese přes babičku – Problém:Chlapec je prchlivý, nespolupracující, často se vzteká, náhlé a výrazné změny nálad
Chlapec, 8 let, Regrese přes matku – Problém:Sebevědomí

Muž, 36 let

Problém: přibývající váha, konkrétně večerní vyprazdňování lednice
Emoce, které způsobily blok: nepřátelství, podvedený, frustrovaný

Příčinný věk: 33/34 let. V té době klient dokončuje VŠ. Manželka má velké potíže s 2. těhotenstvím, následně těžkým porodem. Obavy, zda přežije ona i dítě, jsou oprávněné. Strachy, aby nezůstal sám se starší dcerou, aby se dítě narodilo v pořádku, aby do porodnice dojeli včas…. Vedle regrese využívám též EFT a vyťukáváme: všechny zmíně strachy, pocit nedostatku sil, vztah k vlastnímu tělu – pocit: Jsem tlustý.

Z Bachovek vychází řepík na radost, voskovka na naslouchání srdci místo hrozícímu rozumu, hlodaš na odstranění smutku a na víru v úspěch, devaterník na odstranění panických strachů, pocit ztráty bezpečí, ohrožení, plané jablko na sebepřijetí a šípková růže na odstranění rezignace a aptie. Tarot ukazuje na úrovni podvědomí maximální vyčerpání, hlavu zanesenou výčitkami, bezesné noci, nutnost uvědomit si velký zdroj vnitřní energie (často na něj zapomínáme nebo ho dokonce popíráme) a zejména nutnost uvolněnit se a radovat

2. sezení:
Klient se dostavil po měsíci s úbytkem 6 kg. Večerní chutě odeznívají. Svalový test nicméně ukazuje potřebu další terapie.

Emoce: žal a pocit viny, odrazený, nepřijatelný
Příčinný věk: 28/9 let. Tehdy se po rizikovém těhotenství předčasně narodila 1. dcera. Přes 1 měsíc je na JIPu, následně je zařazena terapie Vojtovou metodou – bolestivá a pro dítě i rodiče traumatizující. Pomocí EFT ťukáme: nová role otce, nejistota, strach o dítě, lékaři sdělují rozdílné informace – zmatení, špatně odhadnutá předpokládaná porodní váha dítěte – lékaři stanovují 2,5 kg, skutečná váíha je 1,8 kg – úlek personálu, otec se též vyleká. Dále prožívá šok při odchodu placenty – lekl se, že z manželky odcházejí střeva…. Bachovky vycházejí stejné. Ťukání dostáva klient ještě za DÚ. Tarot ukazuje na zraněné city a přecitlivělost, dále na velké zatížení a potlačování sebe sama. (Rád by se např.radoval a byl spontánní, okolnosti ho nutí jinak.)


Žena, 38 let
Problém: nedokáže si najít partnera
Emoce: žal, vina, poražená, zničená
Prenatál: cítí se nepřijatá rodiči

Příčinný věk: 37/38 let.X Bývalý manžel umírá na rakovinu.
Jako těžší věk pro podvědomí vychází 1. Řešíme tíseň ze strachu, že je zdravotní stav býv. manžela špatný, chce, aby žil, tíseň na hrudi (odťukáváme, dokud neustoupí), nechce se od něj odpoutat, strach ho vidět, bezmoc, lítost, že se s ním nerozloučila. Používám lehký hypnotický trans – předatav lesoparku, pocity bezpečí, klid, harmonie, odchod manžela do světla a jeho propuštění s láskou.

Z Bachovek vychází řepík na radost, voskovka na naslouchání srdci místo hrozícímu rozumu, hlodaš na odstranění smutku a na víru v úspěch, devaterník na odstranění panických strachů, pocit ztráty bezpečí, ohrožení, plané jablko na sebepřijetí a šípková růže na odstranění rezignace a aptie. Tarot ukazuje na úrovni podvědomí maximální vyčerpání, hlavu zanesenou výčitkami, bezesné noci, nutnost uvědomit si velký zdroj vnitřní energie (často na něj zapomínáme nebo ho dokonce popíráme) a zejména nutnost uvolněnit se a radovat

Bachovky: hlodaš na odstranění pocitů beznaděje, zoufalství, smutku, na vzdávání se, zimolez na odstranění velké citové závislost na býv. manželovi, devaterník na navození pocitu bezpečí, sveřep na odstranění nejistoty ohledně správného životního úkolu, žlutá vrba, která odtraúje pocity zatrpklosti.

Tarot radí nehodnotit pouze rozumem a příliš nezvažovat pro a proti. Takto lehce přejdeme k sebeodsuzování. Klientka se stává obětí manipulace, kdy si sama podsouvá mylné úsudky. Neměla by dělat cokoli, co jí není vlastní a je proti její vůli – např večer co večer se obávat, že uvidí v pokoji manžela, cokoli si vyčítat…..Měla by být přístupná novým informacím, které k ní přicházejí v jejím každodenním životě.

2. sezení: Stejný problém

Emoce: strach ze ztráty, ohrožená, přehlížená Příčinný věk: 28/29 let X Manžel alkoholik, vymlácený byt, strach o syna, o sebe, rozvod 19/20 Vdaná, bydlí daleko od rodičů, čekání na manžela, ke kterému utekla od rodičů, ten už podlehl alkoholu

Jako těžší pro podvědomí vychází 1. věk. Nemůže se na manžela spolehnout, neovlivní ho, kamarádi manžela a alkohol jsou mu přednější, nutnost hrát před okolím, že je vše v pořádku, aby se netrápili, stále doufá, že se změní. Představa ideálního partnera, pocitu bezpečí a zázemí. DÚ : pozitivně se emočně ladit na nového partnera, uvědomit si vnitřní sílu. Afirmace: Jsem klidná a v bezpečí.

Bachovky: topol na uvolnění úzkostných stavů ( = nepojmenovatelné strachy), slíva na odstranění velkého psychického napětí (pocit: “Je toho na mě moc.”), bílá lesní réva – pomáhá k ukotvení v přítomnosti ( myšlenkami býváme jinde ), dodává sílu, pomáhá k soustředění, opět zimolez ne odbourání velké citové závislosti, devaterník na pocit bezpečí, jedlý kaštan na odstranění velkých vnitřních útrap, pocitů krajního zoufalství, žlutá vrba – chrání před zatrpklostí.
Tarot ukazuje na sebedestrukci, zranitelnost, pocity omezení, izolaci, potřebu pracovat na příčinách stresu a uvědomit si vlastní možnosti, též nutnost sebepoznání.

 

Muž 43 let

Problém: vysoký krevní tlak.
Tento pán přichází po 7 letech klasické léčby, kdy mu nic nepomáhá a lékaři sdělují, ať jde jinam, neboť si s ním nevědí rady.
Emoce: odloučený, nemilovaný

Příčinný věk:

41/42 mozková příhoda
36/38 X končí v zaměstnání, začíná jako OSVČ
23/24 má nastoupit na vojnu, naměřen poprvé vysoký tlak – je za něj rád, nemusí na vojnu (pozn. nechce se ho vzdát, protože mu přináší výhody)

Zaměstnání ho nudí, má být v práci přesčas, napětí z lidí – nejraději by někam zalezl, čím víc někoho nechce, tím víc přichází, vyčerpání z negativní soutěže a vztahů mezi lidmi, obava z jednání s lidmi. Kromě odstranění těchto negativních emocí regresí též ťukáme:

EFT: obava o oči, o ledviny, z mrtvice, z bušení srdce, pocit hněvu za vysokým tlakem.
Bachovky: topol na odstranění napětí z neustálých úzkostí, slíva na odstranění pocitu – “Je toho na mě moc” , dub – dodává energii a vrací spolehlivost a pracovitost, jilm na posílení sebevědomí v souvislosti s konkrétním úkolem – obava – “tohle nezvládnu” sveřep na nalezení správné životní cesty.
Tarot ukazuje v podvědomí velké psychické i fyzické natlakování – pomohlo by odreagování např. vhodným sportem – doslova se vybít, dále vhodné meditace, dále si má klient uvědomit, že překážky existují pouze v jeho hlavě (čím víc někoho nechci, tím víc ho přivolávám…), klient vydává příliš energie pro druhé, pro sebe mu nezbývá dostatek (např i tím, že se trápí při myšlenkách na někoho, pocit přetvářky, pocit, že něco musí, co nechce…) Tímto sezením se TK upravil.

Žena, 32 let

Problém: naprostá nechuť syna přijímat potravu se synem musela již absolvovat různá vyšetření – od zažívacího traktu po psychologa a psychiatra – nic nepomáhá, hoch nejí a hubne. Matka přichází kvůli synovi, ale pro její úzkostný stav nejdříve řeším ji. 
Emoce:
 strach o syna, žal, vina, přemožená

Příčinný věk: 29/30 nástup do zaměstnání, výčitky, že opouští dítě, nelíbí se jí tam, odchází
Při korekci prožívá každý okamžik, který je s dítětem, má pocit, že jsou to poslední chvíle s ním, prochází ulice, kde jezdila s kočárkem, prožívá smutek, nechce do práce, chce být se synem. Při korekci mimo jiné odstřiháváme pocity viny. Řešíme i tchýni, která do tohoto problému zasahuje.
Bachovky: buk na příliš kritické oko – matka je příliš upoutaná k problému a vidí ho horší, než je, poupě kaštanu – matka není v přítomnosti – utíká do budoucnosti a to s obavami z budoucnosti, hlodaš – na odstranění pocitu beznaděje a zoufalství, na návrat víry, skotská sosna – odstraňuje pocity viny, výčitky, žebratka – pomáhá od izolovanosti od okolí – člověk pak snáze sděluje svá trápení, vlašský ořech – odstraňuje přecitlivělost, pomáhá s životními změnami, šípková růže – pomáhá s pocity rezignace.
Tarot radí naučit se hledat vnitřní klid ( soustavné napětí matky na syna působí negativně), v podvědomí ukazuje na pocity viny, dále sděluje pocity samoty, opuštěnosti v problému, nesebedůvěru a velké vyčerpání – nutnost odpočinku. Do následující návštěvy po měsíci chlapec začal jíst a přibral 2 kg. Matka ho již úzkostlivě nesleduje, protože se zbavila napětí.

 

Při dalším sezení řešíme premenstruační syndrom této paní.

Emoce: strach ze ztráty, nechaná na holičkách, nevyslyšená

Příčinný věk: 28/29 rizikové těhotenství, v 6. měsíci málem porodila
24/25 X nečekané těhotenství, svatba kvůli těhotenství, těžký porod

 

Má pocit, že nemůže sama rozhodnout, co bude dál – svatbu zařizují rodiče, musí je přesvědčit, že se odstěhuje za manželem, svatba jí nepřipadá její, neupřímnost, nedokáže se vzepřít rodičům manžela, cítí se, jako by jim brala syna. Dítě moc chce, ale manžel ještě studuje, nemluví o dítěti, dusí to v sobě. Když otěhotní, chce být sama s dítětem na ubytovně, myslí si, že když se “strhne” , že potratí. Využívám lehkou hypnozu – pro pocit bezpečného tajného místa, dále korekcí pocit ideálního těhotenství. Představa fotografie, z níž září štěstí, harmonie, klid…

Bachovky: opět buk na příliš kritický náhled na svět, slíva na odstranění velkého vnitřního tlaku z přemíry nepřínjemných myšlenek, vřes na odpoutání se od přílišného zabývání se vlastním problémem, opět skotská sosna – na odstarnění pocitů výčitek či viny, jedlý kaštan na uvolnění extrémních duševních útrap, zoufalství. Tarot: Neměla by se cítit sama a opuštěná se svým problémem, pocit bezmoci, pocit, že si vše dobré musí tvrdě zasloužit, pocit velmi zraněných citů a potřeba se vyplakat. Tímto sezením byl problém vyřešen.

Žena, 39 let

Problém: kousání spodního rtu + řada dalších fyzických potíží
Emoce: strach ze ztráty, ohrožená

Příčinný věk: Početí/ 0,4 měsíců (období před narozením, matka dostala ránu od žehličky, chvilkový kolaps)
Tento problém má bohaté fyzické symtomy – všechny odstraňujeme postupně ťukáním – EFT: úzkost, brnění rukou, teplo v břiše, stažení v krku, obtížně se dýchá, chce plakat, zarazí se to v krku- chce něco říci – neví co, pocit úzkosti. Dostáváme se k pocitu bolesti ze ztráty dětí (jsou u otce).
Bachovky: buk řeší přílišné zaměření na problém (- kam vysílám energii, tam to posiluji), hořec – řeší pocity sklíčenosti, poraženosti, červený kaštan na přílišný strach o blízké osoby – děti), plané jablko na sebepřijetí (nemá se ráda).
Tarot ukazuje na myšlenkovou rozpolcenost, potřebu potřebu vnitřní rovnováhy ( Jin – Jang), nutnost nedívat se na svět pouze černobíle – nehodnotit špatné jako jenom špatné, ale uvědomit si význam vlastního náhledu na věc a nutnost spontánního uvolnění.

Problém řešíme i při následujícím sezení.
Emoce:vina, žal, sebetrestající, sklíčená
Příčinný věk: 18/19 X svatba, chce se hned rozvést
14/15 přechod ze ZŠ na gymnázium, pokus o znásilnění

Manžel si dělá co chce, ona se trápí, on neříká, kde byl, hořko, zklamání, pocit zrady, dávám víc, než dostávám, ponížení, ublížení. Bachovky jsou stejné
Tarot varuje před sebeklamem, bezesnými nocemi kvůli trýznění se výčitkami, před zavíráním očí před realitou, klientka se má radovat ze života, má být spontánní a uvolněná, má brát vše dobré s díky s tím, že si to zaslouží a nikoli s pocitem, že si to musí tvrdě odpracovat.

Slečna, 30 let

Problém: všeobecně zdravotní potíže 
Emoce: žal, vina, pocit poražená, zničená

Příčinný věk: 27/9 X rozchod s partnerem, nový vztah
17/18 rozchod s přítelem
Používám metodu EFT a ťukáme: pocit nejistoty, prázdnoty, že měla něco najít a nenachází, nemá rodinu, úzkost, samota, ztracenost, smutek, zaražená. Pozitivní pocity pak fyzicky ukotvujeme Silvovou metodou spojením prstů.
Bachovky: vychízí hlodaš na pocity beznaděje a zoufalství, tendence vzdávat se, zimolez pak pomůže k odstranění nějaké silné citové závislosti na někom, či něčem z minulosti, závislosti, která škodí, divoká hořčice na smutek, deprese, změny nálad do smutku, jedlý kaštan na odstranění pocitu xtrémních životních útrap.
Tarot radí odpočívat, nezabývat se tolik sebezpytováním v negativním smyslu slova, upozorňuje na potřebu nového vztahu ( klientka to díky bloku vzdávala), nezalézat do kouta. Sama se manipuluje do určitých nepravd a momentálně vidí svět jen černě, zatímco by se měla radovat.

Žena, 33 let

Problém: parodontóza
Emoce: pocity viny a žalu, pocit sklíčenosti a potřeba sebetrestání

Příčinný věk: 31/2 X stává se OSVČ, chce všechno zvládnout, pocit, že nestíhá, touha po seberealizaci, stěhování domova, které nechce
Porod – narodila se přidušená, intubována, záhy operace tříselné kýly
4. – 7. měsíc prenatálu otec nefunguje, je alkoholik.

Při korekci využíváme představu očistné síly ohně. Současně narážíme na pocit vyčerpání – doplňujeme energii.
Bachovky: klientka potřebuje topol na úzkostné stavy, bílou lesní révu na ukotvení v realitě – nežije plně v přítomnosti, zabývá se příliš budoucností, jde o zhoršený zájem o realitu, poupě kaštanu – vychází rovněž z potřeby vnímat současnost, aby se dokázala z reality poučit a nedopouštěla se stále stejných chyb , vřes – bude jí pomáhat s přílišným zaměřením se na to, co považuje za problém ( viz výše) – kam směrujeme pozornost, tam posíláme energii a problém narůstá!, dále vychází oliva na psychickou i fyzickou únavu, chmerek na nerozhodnost, protože si sama nedokáže věřit, sveřep – pomáhá při hledání správné životní cesty.
Tarot: ukazuje na zmatek v hlavě, sděluje, že to, co nyní řeší, pro ni má osudový výzanam. Měla by být přístupná novým informacím, které k ní budou přicházet ( s blokem je vnímat nedokážeme v plné míře nebo i vůbec). Měla by se ve volném čase zabývat činnostmi, které ji baví – budou ji dodávat radost i energii.

Žena, 35 let

Problém: sex s manželem
Emoce: strach ze ztráty, či pocit ztráty, hněv, pocit zatrpklosti, zklamání

Příčinný věk: 16/17: matka ji dává najevo, že je spíš chlap, než dívka, s matkou nemá od dětství dobrý vztah, chodí za školu
12/14: rozvod rodičů, chce být s otcem, následně je v jeho péči. Matku nenávidí, otce až nezdravě miluje, ten také sráží její ženskost.
Prenatál

Při regresi vychází najevo hádky rodičů, otec říká matce aby se sbalila a odešla, matka nemá vůči sobě úctu. Smutek, že bude bez matky, klientka si vše klade za vinu. Matka vnímá jako studenou, nepřístupnou, vztah rodičů přirovnává ke studenému čumáku a nedostupné masce.
Bachovky: zeměžluč – aby lépe prosazovala svou, bez obav, čekanka – je v napětí, zda se její okolí bude chovat tak, jak by chtěla – čekanka pomáhá od zbytečného a nezdravého očekávání, modřín – bude jí dodávat sebevědomí, dub – pomůže s enrgií, chmerek – povede ji od nerozhodnosti k naslouchání srdci, navíc, aniž by měla potřebu svá rozhodnutí s někým konzultovat, vinná réva – pomáhá odstranit nadměrnou snahu stavět okolí do latě.
Tarot: jejím ústředním úkolem je posun vnitřní energie na vyšší úroveň -dát mu volný průběh, v podvědomí je zmatená mysl a ve vědomí klamy a omyly, které si pouší do hlavy, cesta, kterou doposud kráčela je o velké touze po lásce – tu si ale všichni musíme dávat sami sobě a neočekávat ji od druhých ve smyslu mít se ráda.

Žena, 34 let

Problém: špatné sebevědomí
Emoce: pocit odloučení, nemilovaná, zanedbaná

Příčinný věk: 29/31: rozvádí se s manželem – ten těžce snáší její úspěch, uráží ji před druhými
14/15 matka je podruhé vdána, její přítel klientce vyčítá tvrdohlavou povahu
Prenatál: v tomto období matka prožívá krizi, uvažuje o sebevraždě, otec zpochybňuje, že je klientka jeho dcera.

Při korekci řešíme pocity nedůvěry vnímané od okolí, pocit samoty, vnitřní pláč. Po vztahu netouží, bojí se ho.
Bachovky: bílá lesní réva – bude jí pomáhat s ukotvením v realitě – uniká z ní, touží po lepších časech, protože se jí v přítomnosti žije obtížně, hořec – odstraňuje pocity sklíčenosti, poraženosti, pochybnosti, modřín jí bude dodávat sebedůvěru ve všech oblastech života – na pocit: “Všichni jsou lepší, než já.”. divoká hořčice odstraňuje deprese, sklíčenost, melancholii, sporýš bude pomáhat od uúpuštění určitých dogmat, která jsou podle ní správná, a kterých se se nechce vzdát, vlašský ořech – chrání před přecitlivělostí.
Vychází potřeba růženínu na 4. – srdeční ( vztahovou čakru). Růženín pomáhá se sebepřijetím. Bude ho nosit stále 1 měsíc.
Tarot: měla by si uvědomit svoji velkou vnitřní sílu, potřebuje se zbavit pocitu zlomeného srdce. Netoužit po lásce z venčí, ale dát si ji sama, nedělat pokud možno nic, co by jí nebylo vlastní a dělala by to proti své vůli.

Muž, 52 let

Problém: alkohol
Emoce: obava ze ztráty, pocit nevyslyšení, nechaný na holičkách

Příčinný věk: 37/38: pracuje ve firmě bratra, pocit, že je neuznaný, počíná krize v manželství, dcera odchází z domova
16/18: pobyt v internátu, rodiče jsou v cizině, vidí se 1x za rok

V korekci řešíme mj. pocit, že je toho na něj moc, firma přijímá i prodělečné zakázky, jsou v ní porušovány bezpečnostní předpisy. Z firmy odchází, prožívá nejistotu z budoucnosti – neví, co bude dělat. Mj. používám EFT: ťukáme: cítím se neuznaný, jsem na sebe náročný, nedostatek času.
Bachovky: čekanka, která mu pomáhat od snahy někoho ovládat tak, aby jednal dle klientova očekávání, vřes – zbavuje přílišné zaměřenosti na problém – čím víc se mu věnuji, tím více narůstá, oliva mu bude dodávat fyzickou i psychickou energii, sporýš odvádí pozornost od přílišného zaměření se na určité principy a představy, které není ochoten změnit, žlutá vrba odstraní pocit vnitřního hněvu, o pocit oběti osudu, zeměžluč ho osvobodí od dojmu, že je ovládán.

Žena, 55 let

Problém: vnitřní neklid
Emoce: pocit nepřijetí, až nepřátelství, ochuzená, sarkastická

Příčinný věk: 48/9: v tomto věku se blízký kolega dostává na léčení do psychiatrické léčebny, kolega trpí trpí panickými strachy. Klientka jeho pocity prožívá s ním.
EFT: odstraňujeme pocity napětí z návštěv, které u kolegy prožívá, pocit, že je na ní závislý a že za ním musí, pocit zodpovědnosti za něj…
Bachovky: vychází slívá na stavy velkého vnitřního tlaku, kdy má člověk pocit, že se snad už zblázní – je toho na něj moc, čekanka – zbavuje snahy přehnaně někoho ochraňovat, bílá lesní réva – ukotvuje v realitě – v souščasnosti – myšlenkami ” ulítáváme” mimo ni, jsme nesoustředění, dub jí bude dodávat sílu a pomůže jí k tomu, aby byla opět vytrvalá a spolehlivá, červený kaštan je úlevná esence na přehnanou pěči o blízkou osobu ( osoby), planá růže odvádí od pocitů rezignace a beznaděje.
Tarot odhaluje strachy ze ztráty někoho – něčeho – co mám, radí radovat se a oslavovat život a uvědomit si střechu nad hlavou, rodinu a těšit se z těchto darů ( většinou si toto vůbec neuvědomujeme a nahlížíme na život příliš negativně). Radí k odpoutání se od někoho, či něčeho z minulosti – vznikla příliš velká závislost. Radí udělat to hned a nepřešlapovat na místě – uniká tím energie.

Žena, 40 let

Problém: bolesti očí a zad v zaměstnání
Emoce: nepřátelství, nepřijetí, oponující, dusící v sobě

Příčinný věk: 37/8: po 5 letech se rozchází s partnerem.

Prožívá pocity bezmoci, nenávist, vztek z bezmoci. Vědomí, že je to začátek konce a následně konec, nechce to přijmout. Obdobné pocity cítí vůči své matce ( a nejen v tomto věku ). Matka vystupuje despoticky a má svoji pravdu, kterou prosazuje bez ohledu na klientku.matka ji uráží, tlačí ji ke zdi, není před ní úniku, bezmoc.
Pocity bezmoci, beznaděje, vzteku a zoufalství prožívá i ve svém zaměstnání. Nechce o něj přijít.
Bachovky: topol na odstranění úzkostných stavů, obav z budousnosti, zeměžluč – aby neměla tak slabou vůli a nedala se snadno ovlivňovat ( dovedla prosadit svou ), cesmína na pocity vzteku, nenávisti. Jedlý kaštan na odstranění extrémních duševních útrap.
Tarot ukazuje na potřebu nalezení vnitřního klidu, na upřímnost vůči sobě samé, potřebu uvědomit si svojí lidskou hodnotu a také na nutnost odpočinku

Žena 30 let

Problém: nedostatek klientů
Emoce: hněv, prchlivá

Příčinný věk: 8/9 let Tehdy se potýká s problémy se svou matkou. Čím více se snaží, tím méně ji matka chválí, matku vnímá jako zbytečně tvrdou, pocity marnosti z toho, co klientka dělá, ví, že se nedočká odměny. Tím si zavírá cestu v současnosti ke svým klientům… Naprogramovala si, že snažit se nemá smysl, odměna stejně nepřijde… Musí si začít uvědomovat svoji hodnotu.

Bachovky: zeměžluč – bude jí pomáhat v sebeprosazení, voskovka – povede ji k srdci – rozum ji se svými nepěknými vzpomínkami zrazuje, hořec jí dodá radost, víru, sílu, zimolez jí pomůže odpoutat se od citové závislosti z minulosti ( čím více přijala hodnocení matky za své, tím více je na něm závislá ), netýkavka ji bude učit trpělivosti, divoká hořčice bude odstraňovat smutky, až depresivní stavy.
Tarot: ukazuje na velké vnitřní napětí, stav podobný papiňáku. Měla by si vychutnávat každý den a každý den si užívat co nejlépe ( nezabývat se špatnými myšlenkami ). Má velký zmatek v hlavě, kterého se potřebuje zbavit.

Chlapec, 9 let

Regrese přes babičku.
Problém: chlapec je prchlivý, nespolupracující, často se vzteká, náhlé a výrazné změny nálad
Emoce: pocit nepřijetí, zpochybňovaný, zatěžovaný

Příčinný věk: 6/7 let: umírá náhle otec
Porod / 1 rok: vybavuje se velmi depotický děda z otcovy strany, chlapce nepřijímá. Děda chlapci závidí věk, závidí mu co hoch má a o co jeho “život ochudil”. Chybí upřímná láska.

Bachovky: slíva – na pocity velkého tlaku v hlavě z přemíry myšlenek, čekanka na snahu ovládat okolí a manipulovat podle svých předtsav, vřes pomáhá od přílišné sebestřednosti, cesmína uvolňuje závist, vztek, nenávist, habr dodává psychickou sílu, červený kaštan zmírňuje přílišný strach o blízké osoby ( přišel o otce, tím více se pak upíná na okolí ) , chmerek pomůže s nejistotou a nerozhodností.
Tarot: ukazuje se, že je chlapec unavený, potlačuje sám sebe a nevyjadřuje své skutečné pocity a svá přání – i to je vyčerpávající, měl by si začít pozitivním způsobem prosazovat svou a neměl by podléhat jakýmsi omylům a klamům, kterými si zaplňuje hlavu ( je příliš malý na to, aby neviděl svět pouze černě nebo bíle, okolí se ho musí více ptát po jeho pocitech a názorech, protože se v nich sám ještě nevyzná a vysvětlovat mu).

Chlapec, 8 let

Regrese přes matku.
Problém: sebevědomí
Emoce: žal,vina, poražený, zničený

Příčinný věk: Příčinný věk: 4/5 nástup do MŠ, narození sestry
V tomto věku se objevuje pocit zranitelnosti, pocit osunutí na 2. kolej, musí do MŠ, chce být u matky, vztek – nechápe, proč musí do MŠ chodit, hodně se přemáhá, dennně ve školce pláče.
Bachovky: řepík – pomáhá na potřebu ukrývat mučivé myšlenky před sebou i před druhými za bezstarostný úsměv, zeměžluč – neschopnost se prosadit, pocit “druzí mi tahají za špagátky”, slíva – hlava je příliš zanesená nepříjemnými myšlenkami, netýkavka,- vede k trpělivosti, k odstranění impulzivnosti, modřín – všeobecně posiluje sebevědomí ve všech směrech ( všichni jsou lepší, než já, na co sahnu, to zkazím…)skotská sosna – odstarňuje pocity viny, bílý kaštan na odstranění nechtěných myšlenek.
Tarot: chlapec je plný obav, mysl je zozpolcená, zmatená, není sám sebou a své potřeby a pocity potlačuje, potřebuje se radovat ze života a pociťovat bezpečí.

 

Tentýž chlapec

Regrese přes matku.
Problém: nechce být sám
Emoce: strach ze ztráty, vylekaný, nevítaný

Příčinný věk: Příčinný věk: 4/5 let – nástup do MŠ, špatně to snáší

EFT: nechci být sám, strach, že se mi něco stane, že mě máma nevyzvedne, strach z užitelky XY, nemám ji rád učitelku XY….
Bachovky: jilm- na obavu, že nějaký úkol nezvládne, protože má pocit, že je nad jeho síly, hlodaš na pocity beznaděje, zoufalství, na snahu vzdát boj, vřes – přílišné zabývání se vnitřně tím, co považuje za problém, habr mu bude dodávat psychickou sílu, červený kaštan ho osvobodí od přílišného strach o blízké, devaterník přináší úlevu od panických strachů a šípková růže na rezignaci a apatii.