Každý měsíc daruji 5% mých výdělků útulku Handipet

Psychoterapie

Můj přístup k psychoterapii

Můj přístup je unikátní díky průniku odborných znalostí psychologie s alternativními směry esoteriky.

Psychologie jako vědní disciplína poskytuje skutečně velmi cenné a nenahraditelné poznatky pro terapeutickou činnost. Orientace v lidské psychice a znalost psychologie je dle mého názoru nezbytná pro efektivní realizaci jakékoliv psychoterapeutické metody. Tyto odborné znalosti též vedou k bezpečné a hodnotné terapii.

Esoterika je jedinečná svojí „šťávou“, kterou dodává psychologickým poznatkům. Je to životní moudrost, duchovní zákony. Je to schopnost vidět „pod pokličku“, odhalovat jedinečné tajemno.

Spojením psychologie a esoteriky dochází k velmi účinnému působení na klienta – umožní klientovi jasné pochopení života, životní moudrosti, pochopení skutečných životních hodnot, vede klienta k uvědomění si svých možností a svojí lidské hodnoty. Velmi dobře umožňuje pochopit propojení prožitků z minulosti s momentálním problémem – vede k uvědomění si otisku minulých zkušeností do současného života.

Dle mého názoru je klasická psychologie esoterickými poznatky nesmírně oživena a obohacena, současně esoteriku potřebně „uzemňuje“ a zabraňuje terapeutovi, aby „ulétl“ od reality do duchovní oblasti.

ordinace-4

Můj postup

Novým klientům vždy ráda vysvětlím, jakým způsobem postupuji. Konkrétní metody terapie pouze doporučím, nikomu nevnucuji alternativní metody či techniky klasické – každý má možnost volby. Alternativní metody však většinou propojuji s klasickou psychoterapií. Existují diagnózy, u kterých je potřeba postupovat obezřetně, např. v případě schizofrenie se nedoporučuje alternativní psychoterapie. Dalším takovým citlivým příkladem je akutní trauma a následný posttraumatický syndrom, zde přichází větší úleva při využití klasické psychoterapie.

Vždy s ohledem na daný problém doporučuji co nejvíce možných cest, které pomohou k uzdravení. Má snaha člověku pomoci nekončí při jeho odchodu z mé ordinace. Naopak se snažím, aby pochopil, jak on sám může díky autoterapii (=terapii svými vlastními silami) svůj problém zvládnout. V rámci psychologie doporučuji konkrétní cvičení na doma, aby problém co nejrychleji ustupoval.

Většinou využívám regresní metody, což jsou v podstatě všechny techniky, které řeší příčinu v minulosti a následek v přítomnosti. Mezi regresní techniky patří např. i klasická psychoterapie.

Ať odstraňujeme jakýkoli problém, vždy harmonizujeme celou osobnost člověka. Pozitivní změny tudíž sledujeme i v jiných oblastech života.

Chcete-li proniknout hlouběji do průběhu terapie, můžete si přečíst konkrétní příběhy klientů, kde popisuji čtyři realizované terapie od začátku až do konce.

Cena

Psychoterapie: 700 Kč/hod

Psychoterapie po telefonu: 600 Kč/hod

 

Pokud máte nevyjasněné otázky ohledně terapie, navštivte stránku Časté dotazy o psychoterapii, nebo mi napište e-mail na kotabova@atlas.cz .
Přečtěte si bližší informace o metodách, které používám: