Každý měsíc daruji 5% mých výdělků útulku Handipet

Psychoterapie

Můj přístup k psychoterapii

Můj přístup je unikátní díky průniku odborných znalostí psychologie s alternativními směry esoteriky.

Psychologie jako vědní disciplína poskytuje skutečně velmi cenné a nenahraditelné poznatky pro terapeutickou činnost. Orientace v lidské psychice a znalost psychologie je dle mého názoru nezbytná pro efektivní realizaci jakékoliv psychoterapeutické metody. Tyto odborné znalosti též vedou k bezpečné a hodnotné terapii.

Esoterika je jedinečná svojí „šťávou“, kterou dodává psychologickým poznatkům. Je to životní moudrost, duchovní zákony. Je to schopnost vidět „pod pokličku“, odhalovat jedinečné tajemno.

Spojením psychologie a esoteriky dochází k velmi účinnému působení na klienta – umožní klientovi jasné pochopení života, životní moudrosti, pochopení skutečných životních hodnot, vede klienta k uvědomění si svých možností a svojí lidské hodnoty. Velmi dobře umožňuje pochopit propojení prožitků z minulosti s momentálním problémem – vede k uvědomění si otisku minulých zkušeností do současného života.

Dle mého názoru je klasická psychologie esoterickými poznatky nesmírně oživena a obohacena, současně esoteriku potřebně „uzemňuje“ a zabraňuje terapeutovi, aby „ulétl“ od reality do duchovní oblasti.

Můj postup

Novým klientům vždy ráda vysvětlím, jakým způsobem postupuji. Konkrétní metody terapie pouze doporučím, nikomu nevnucuji alternativní metody či techniky klasické – každý má možnost volby. Alternativní metody však většinou propojuji s klasickou psychoterapií. Existují diagnózy, u kterých je potřeba postupovat obezřetně, např. v případě schizofrenie se nedoporučuje alternativní psychoterapie. Dalším takovým citlivým příkladem je akutní trauma a následný posttraumatický syndrom, zde přichází větší úleva při využití klasické psychoterapie.

Vždy s ohledem na daný problém doporučuji co nejvíce možných cest, které pomohou k uzdravení. Má snaha člověku pomoci nekončí při jeho odchodu z mé ordinace. Naopak se snažím, aby pochopil, jak on sám může díky autoterapii (=terapii svými vlastními silami) svůj problém zvládnout. V rámci psychologie doporučuji konkrétní cvičení na doma, aby problém co nejrychleji ustupoval.

Většinou využívám regresní metody, což jsou v podstatě všechny techniky, které řeší příčinu v minulosti a následek v přítomnosti. Mezi regresní techniky patří např. i klasická psychoterapie.

Ať odstraňujeme jakýkoli problém, vždy harmonizujeme celou osobnost člověka. Pozitivní změny tudíž sledujeme i v jiných oblastech života.

Chcete-li proniknout hlouběji do průběhu terapie, můžete si přečíst konkrétní příběhy klientů, kde popisuji čtyři realizované terapie od začátku až do konce.

Cena

Psychoterapie individuální: 800Kč/hod

Psychoterapie párová: 1600Kč/hod

Psychoterapie po telefonu: 800Kč/hod

Pokud máte nevyjasněné otázky ohledně terapie, navštivte stránku Časté dotazy o psychoterapii, nebo mi napište e-mail na kotabova@atlas.cz .
Přečtěte si bližší informace o metodách, které používám: