Každý měsíc daruji 5% mých výdělků útulku Handipet

Klasická psychoterapie

V klasické psychoterapii využívám poznatky např. z: obecné psychologie, vývojové psychologie, pedagogické psychologie, sociální psychologie, patopsychologie a podobně. V rámci klasické psychoterapie se zabývám terapií individuální, vztahovou i rodinnou.

Potíže klientů (jejich dětí) díky znalostem z psychologie dokážu vysvětlit jako zcela normální jev, jako důsledek konkrétní příčiny. Následně v rámci poradenství využívám ověřená, bezpečná a účinná psychologická doporučení.

V rámci klasické psychoterapie využívám širokou škálu konkrétních metod, např.:

  • Hlubině psychologická terapie – jedná se o postup uvědomění si nevědomých procesů, což napomáhá uzdravení.
  • Behaviorální terapie, která se opírá jak o nacvičování žádoucího, tak odbourání nežádoucího chování.
  • Peritální terapie, která využívá v terapii získané zkušenosti se sebou samým k odstranění psychické poruchy.
  • Kognitivní terapie, která se pokouší vypátrat a odstranit „falešné“ poznatky.
  • Somatogenní terapie, která vychází ze zkušenosti, že psychično lze ovlivňovat prostřednictvím těla a tělo prostřednictvím psychických podnětů.

 

Cena klasické psychoterapie: 700 Kč/hod