Každý měsíc daruji 5% mých výdělků útulku Handipet

21 May 2015

Jak zvládnout syndrom vyhoření

0 Comment

Možná máte právě teď pocit, že váš svět potemněl. Že už nemáte žádnou naději na lepší zítřky. Vaše zoufalství je maximální. Situace, ve které jste se ocitli, vám ale může poskytnout cenné posílení do života, pokud budete chtít. Pokuste se na daný problém nahlédnout tak, jako byste ho zažívali poprvé v životě. Snažte se vědomě nemyslet
na negativní zkušenosti, které se vám díky vašim dosavadním zážitkům nabízejí. Naplňujte se vírou ve svojí energii, ve svojí moc. Zkuste tuto tíživou situaci vítat. Uvědomte si, že vám může přinést cenné posílení v podobě pochopení něčeho pro vás důležitého. Zaměřte pozornost na pěkné zážitky, na vše, co se vám kdy podařilo, na možnosti, které máte k dispozici, uvědomujte si svoje možnosti – máte je! Začtěte se do ezoterických knih, které vám pomohou pochopit podstatu lidské moudrosti, lidského štěstí. Zajímejte se osudy a úspěchy druhých, kteří obdobnou situaci zvládli. Máte stejné, ne-li větší šance! SVŮJ ŽIVOT MÁTE PLNĚ VE SVÝCH

RUKÁCH! I vy můžete ve své nepříznivé situaci najít sílu či inspiraci do dalšího života. Ať se nyní děje cokoli, život jde dál. VNÍMEJTE PLNĚ DANÝ OKAMŽIK! Uvědomte si jeho neopakovatelnou jedinečnost. Chcete ho prožít s černými myšlenkami a v zoufalství? Odpočívejte. Vaše temné myšlenky vám odsály energii. Neuzavírejte se o samotě. Ideální je pobyt v přírodě, mezi tichými a moudrými stromy s jejich jedinečnou energií. Posaďte se ke stromu, který si vyberete a vnímejte, jak vás jeho energie prostupuje. Totéž si můžete představit mentálně a procítit v meditaci. Zajeďte do pískovcových skal – čím pórovitější kámen je, tím účinněji zbavuje negativních energií. Snažte se při tom myslet na pěkné zážitky. Věřte, že jim není konec. Nekonečně mnoho dalších takových a ještě lepších na vás čeká. Vyjděte ven ze svého úkrytu, setkávejte se s dobrými přáteli. Usmívejte se. Využijte antidepresivních účinků úsměvu. Je kouzelný. Uvědomte si, jak se okolí nadšeně raduje z prvního úsměvu miminka. Víte, že vám úsměv nejen vnese sluníčko do duše, ale že vám současně přivede do života úsměvy druhých? Vyzkoušejte to!

Uvolňujte se fyzicky: třeba ve fit centru, jízdou na kole, zaplavejte si, zpívejte si, pracujte na milované zahradě, dopřejte si masáž. Každou takovou chvíli si naplno užívejte, vychutnávejte si ji, vždyť je jedinečná a neopakovatelná! Uvolníte tak psychické napětí, uvolníte myšlenky. Pak vám nezbude čas na temné myšlenky. Představte si, jak se chcete vynacházet třeba za měsíc, nebo za dva, nebo za rok… Představujte si, že v tomto budoucím čase je váš problém vyřešen a plně se naciťujte do tohoto pocitu. Představte si, že se v noci stal zázrak a problém se vyřešil. Uvědomte si, co bylo tím zázrakem.

Patrně jste se ocitli ve stavu, kdy už nedokážete nalézt sílu pro život, na své úkoly a máte pocit, že jste se ocitli na hranici snesitelnosti. Možná se cítíte napjatí, jako před výbuchem. Možná cítíte, že vám došla energie cokoli řešit. Ale nechcete to vzdát. To je dobře. Možná ještě cítíte, že máte světélko
na konci tunelu. Ano, právě pro vás je tu zářivé světlo! Jen jste se momentálně ocitli ve stavu, kdy jste ztratili víru ve své síly, ve své šance. Věřte, že tento stav je pouze dočasný! Věřte, že je ve vašich silách svoji situaci změnit! Věřte, že ačkoli máte pocit, že jste se ocitli na pokraji snesitelnosti a že se každou chvíli zhroutíte, máte ještě velké energetické rezervy! Uvědomte si, z čeho váš stav pramení. Ze šokující zprávy? Z dlouhodobého vyčerpání? Z opakujících se náročných situací? Vyhněte se všemu, čemu se vyhnout můžete. Mysl naplňujte výhradně pozitivními myšlenkami naplněnými nadějí. Uvědomte si, že jste jedineční a schopní. Neuzavírejte se. Setkávejte se s dobrými přáteli. Rozprouděte v těle krev sportem, úklidem, jakoukoli příjemnou manuální činností –

okysličí se vám mozek, snáze pak budete přemýšlet o řešení. Máte v sobě velké napětí, potřebujete ho uvolnit! Vykřičte ho ze sebe, vyzpívejte….

Začněte svoji autoterapii drobnými úspěchy. Stanovte si krátkodobé a ne příliš náročné úkoly. Např. něco uvařit, uklidit, vyřídit… V práci se zaměřujte pouze na priority. Neztrácejte elán méně důležitými či nedůležitými věcmi. Odpočívejte a načerpávejte sílu. Upřímně se radujte z každého úspěchu. Radujte se z drobností, které vás obklopují, nebo které můžete zažít. Uvědomte si, že každý okamžik vašeho života je jedinečný. Je tudíž nesmírná škoda, pokud jedinou vteřinu neprožijete v radosti a s pocitem naplnění.

Pokud se vaše negativní stavy týkají jen části vašeho života (např. partnerského vztahu), čerpejte sílu v dalších oblastech. Uvědomujte si všechno pěkné, co prolíná – či kdy prolínalo vaším životem. Těšte se z těchto chvil. Připravte si řeč, kterou potřebujete někomu sdělit. Napište si ji. Požádejte o schůzku a bez obav, s respektem vůči druhému a s vědomím své hodnoty sdělte, co vás tíží. Pokud se jedná o někoho, koho milujete, dejte mu lásku najevo. Nejste povinni trpět! VYBAVUJTE SI CO NEJVÍCE SVÝCH ÚSPĚCHŮ – NAPIŠTE SI JE , ZNOVU SI JE PROCŤTE A OPAKOVANĚ SI JE ČTĚTE. Čerpejte z nich víru i energii. Berte si příklad z druhých – jak oni zvládají obdobné situace, obdobné úkoly. Těšte se z jejich úspěchů. I vy můžete být úspěšní! Pokud můžete, dopřejte si odpočinek. Rozhodně v tuto dobu nedělejte žádná důležitá rozhodnutí. Věnujte se pouze nenáročným záležitostem.

[top]