Každý měsíc daruji 5% mých výdělků útulku Handipet

08 Aug 2015

Jak si zajistit hroší kůži

0 Comment
Být nad věcí

Ve vyhrocených chvílích můžete mít problém s hledáním správných slov nebo je dokážete nalézt, ale postrádáte potřebný klid k jejich vyjádření.

Hroší kůže je schopnost brát životní bouře a vylomeniny ostatních na lehkou váhu. Schází nám, když v nás někdo vyvolá alergii.

Arogance je nafoukanost, za níž se skrývá komplex méněcennosti.

Kdy potřebujete hroší kůži

Každý z nás má svá bolavá místa. Někdo se např. dobře zvládá aroganci, druhý plačící matku, druhý nikoli…. Když je naše bolavé místo zasaženo, cítíme se bezmocní nebo reagujeme podrážděně. Je velmi užitečné uvědomit si, které způsoby chování u druhých těžko snášíte. Co vás naprosto odzbrojí, naštve, čím se necháte tlačit ke zdi

U druhých lidí vidíme, co sami na sobě máme a nemáme rádi.

Hroší kůže se skládá ze 3 metod:

  1. přehodíte výhybku na odtažitý neosobní stav

  2. vybudujete si ochranný štít

  3. zastavíte se a vyčkáte se svou reakcí

Tyto techniky lze použít samostatně i naráz

Jejich účinky:

1.stres se zmenší nebo vůbec nevznikne

2. jste schopni jasně přemýšlet, místo abyste byli zmatení nebo naštvaní

3. upamatujete se na to, co chcete a zachováte si přehled

4. nejste už pod tlakem a máte více času najít správná slova

5. nejste už manipulativní a otěže držíte pevně v rukou

   • ad1. Umění být neosobní

Když jsme neosobní, je to jako bychom zavřeli dveře vedoucí k našemu citlivému srdci. Emoce druhých nás už nezasahují. V tomto stavu jsme věcní a současně trochu odtažití. I naše emoce zůstávají pod zámkem.

Naproti tomu v osobním stavu jako bychom centrum svých pocitů – srdce – otevřeli. Emoce druhých nám jdou pod kůži – jsme nakaženi náladami druhých. Může se lehce stát, že upadneme do jednoho ze stavů a zůstaneme v něm uvězněni.

Nezaměňujme pojem být neosobní s pojmem být odmítavý nebo hrubý. Neosobní znamená jen „zavřít dveře“, aniž bychom napadali druhé.

V neosobním stavu nejsme ani submisivní, ani povýšení.

   • Jak zaujmout neosobní postoj

Uzavřete dveře ke svému srdci

Distancujte se od světa

Vaše pocity zůstávají uvnitř

Koncentrujte se na věci, o které jde – nádech, výdech

Tento stav zesilte

Udělejte si jakousi kopii pro další použití

Nastoupím do něj, znovu vystoupím, nastoupím…

Uvědomte si, že za nálady druhých nenesete odpovědnost

Nacvičujte si tento stav v nenáročných situacích- restaurace, nákupy, banka…

   • Ad 2. Jak si vytvořit ochranný štít

Představte si, že se přímo před vámi nachází neviditelná stěna z neprůstřelného skla. Jste za ním dokonale chráněni, ale všechno slyšíte as vidíte. Pocity a nálady druhých vás už nezasahují. Odrážejí se od štítu jako míčky. S vytvořením štítu nespěchejte. Uvědomte si, jak je za ním vaše duše chráněná. Uvolněte se a nechte pocit bezpečí ještě zesílit.

   • Ad 3. Čas na rozmyšlenou

Je to technika komunikace, při níž neřeknete ani slovo – znamená to : na chvíli se zastavit. Místo rychlé reakce – stop – time. Např. když jste k něčemu tlačeni nebo napadáni nebo když se vás někdo pokouší k něčemu přemluvit. Vždy, když se rozhovor vyvíjí pro vás nepříznivým směrem, z něho vystupte. Teprve tehdy můžete zjistit, co se právě odehrálo a co jste původně chtěli.

Ve velmi obtížných situacích můžete i vstát ( dostanete se z pole vysokého napětí ), svlékněte si sako, běžte na toaletu…

Věta : O tom si chci v klidu popřemýšlet. Nebo : Potřebuji čas na rozmyšlenou.

Můžete sdělit, kdy toto přemýšlení ukončíte. : Přihlásím se vám za deset minut….nemám teď čas se tím zabývat, zavolám za týden…

Pokud protějšek chce odpověď ihned = nátlak, opakuji svou větu.

Vy určujete, kolik času potřebujete! Málo je situací, které vyžadují opravdu rychlé jednání.

Je v pořádku, když nevíte, jak dál. Nic už neříkejte a požádejte o čas na rozmyšlenou.

[top]