Každý měsíc daruji 5% mých výdělků útulku Handipet

21 May 2015

Jak zvládnout depresi

0 Comment

Prožíváte smutky, jste melancholičtí či dokonce depresivní. Možná už máte dost samotného života. Cítíte se unaveni a do ničeho se vám nechce. Trpíte nespavostí, zejména proto, že si vyčítáte, co všechno máte udělat, ale vy zalézáte do postele, ačkoli stejně neusnete. Začněte si uvědomovat svoje myšlenky. Uvědomte si, kolik jich je negativních. Pokud se jich chcete zbavit, musíte si je uvědomit. Proč? Protože jsou automatické, vytvořili jste si na ně závislost. Objevují se ve vaší mysli jakoby samy. Ale jste to právě vy, kdo je tvoří! Naučte se používat kouzelné slůvko: “STOP“. Vždy ho použijte, kdykoli zaznamenáte nepříjemnou myšlenku. Nahrazujte ji jakýmkoli milým slovem , říkejte si třeba : “Sluníčko, sluníčko…,“ nebo si říkejte: “ Jsem v bezpečí, vše je v pořádku, vše je jak má být…“
Vnímejte krásu kolem sebe. Uvědomujte si každou sebemenší milou drobnost, kterou máte nebo kterou prožíváte. Uvědomujte si svoje bližní a jejich hodnotu pro vás. Snažte se objevit během dne cokoli hezkého, milého, radostného. Zapisujte si každou takovou událost, postřeh. Stačí stručně. Večer si znovu uvědomte tyto krásné vjemy. Listujte si zápisy zpětně i několik dnů nazpět. RADUJTE SE Z KAŽDÉHO OKAMŽIKU SVÉHO ŽIVOTA. KAŽDÁ VTEŘINA JE JEDINEČNÁ! Neutápějte se ve smutné minulosti . Nezabývejte se obavami z budoucností. PLNĚ žijte přítomným okamžikem! Nevzdávejte to! Budoucnost si tvoříte právě svými myšlenkami v tuto chvíli a pocity, které právě teď prožíváte. I přesto že se cítíte vyčerpáni, vzchopte se a vykonejte třeba jen nějakou drobnost. Nedávejte si příliš náročné úkoly. Pokud těžko zvládáte svoji práci, je nejvyšší čas na dovolenou. Co můžete převést na druhé, předejte druhým. Věnujte se úklidu domova. Zbavte se všeho, co nepoužíváte, co je poškozeno či rozbito. Začněte třeba šatníkem. Budete mít ze sebe radost a současně se vám nesmírně psychicky uleví. Představujte si, jak svoje povinnosti hravě zvládáte, prociťujte si svoje úspěchy. Čiňte radost druhým. Radujte se s nimi. Usmívejte se – úsměv má antidepresivní účinky a navíc se vám bude vracet od druhých. Vyplačte se ze svého smutku. Smích a pláč je nejlepší lék, uvolňuje napětí. Udržujte si dobré přátelské vztahy. Věnujte se svým volnočasovým aktivitám. To není sobectví, jak si mnohdy myslíte. Je to nezbytnost. Váš koníček vás naplní energií, dodá radost, posílí sebevědomí. Začněte hned! Vizualizujte svůj problém a nechte ho na úpatí hor. V podobě holubičky vyleťte vysoko nad hory a podívejte se z té výšky na váš problém. Vidíte, jak je nicotný? Prociťte si osvobození…

[top]