Každý měsíc daruji 5% mých výdělků útulku Handipet

Aktuality

Vyšla moje kniha o výchově dětí s názvem:

Kniha vznikla jako kuchařka pro zodpovědné, byť nejisté a tápající rodiče (žádný učený z nebe nespadl), stejně jako pro rodiče sebejisté, kterým se přes veškeré úsilí občas něco vymkne z rukou.

Na základě dlouholeté praxe nabízím nesčetně psychologických rad a triků, jak s výchovou naložit, aby byly spokojeny obě zúčastněné strany, tedy nejen dítě, ale také jeho rodiče. Nejen rodiče, ale také jejich dítě.

Kniha přináší množství skutečných problematických příběhů s praktickými radami, jak je řešit.

Nabízím kuchařku pro každodenní zdravou, snadnou výchovu z dostupných ingrediencí.

Krasopisná výchova

Ukázka z knihy:

AGRESIVITA A NEPOSLUŠNOST

Agrese je útočné či výbojné jednání vůči osobě, předmětu či překážce na cestě k uspokojení potřeby (reakce na frustraci). Biologicky jakákoli akce nebo i hrozba akcí, kterou jednotlivec zmenšuje svobodu či genetickou uzpůsobilost jiného jednotlivce. Agresivita je sklon k útočnému jednání jako reakce na pocit osobního ohrožení, trvalejší osobnostní rys nebo jako symptom duševní poruchy. Příčinou často bývá frustrace, úzkost. Agresivita se může projevovat skrytě, ve fantazii a myšlení, otevřeně posměchem, kritickými postoji k sociálnímu okolí. Agresivita a neposlušnost jsou zhruba v období od dvou do čtyř let vývojovou záležitostí. Souvisí s rozvojem osobnosti dítěte, s uvědomováním si sebe sama. Jedná se o období vzdoru. Stejně tak se ze stejného důvodu objevuje v jisté podobě i v dospívání dítěte. Tehdy nabývá náročnější, a tedy vážnější podoby.

DĚTSKÉ LHANÍ

Proč se dítě uchyluje ke lži? Nejčastěji zalže z těchto důvodů:

První důvod spočívá ve strachu z reakce rodičů. Je třeba rozlišovat mezi zbabělostí, která dítě vede ke lži, a mezi skutečným strachem. Určitá míra strachu přitom není na škodu. Je znakem existence svědomí čili schopnosti uvědomit si nesprávnost skutku. A rovněž schopnosti respektovat rodiče, vnímat je jako autority. Strach by ovšem neměl překročit žádoucí mez, pak se stává škodlivým, a tudíž věci neprospívajícím.

Druhým důvodem je strach z trestu. Za lží bývá nejčastěji strach z následků nějakého činu. Proto se snažte s dítětem vždy víc promlouvat o příčinách jeho lhaní než hned sahat po výhrůžkách či trestu. A hlavně neberte si prohřešek dítěte osobně, nevyčítejte si, že jste výchovně selhali. Sebevýčitkami byste jen rozdmýchali vaše už tak rozjitřené emoce. Odhalením příčiny můžete dítě potřeby lhát zbavit. Pokud dítěti řeknete, že když se přizná, že ho nepotrestáte, ve snaze z něj dostat přiznání, pak ho potrestat nesmíte! Stejně tak neslibujte, že se nebudete zlobit, když vám řekne pravdu. Zejména, pokud netušíte, co se dozvíte. Co když pak vzplanete? Vždy musíte říkat pouze to, co jste schopni dodržet! V opačném případě velmi rychle ztratíte důvěru dítěte. Současně by dítě mělo vědět, že máte nárok na hněv, či uložení trestu, pokud odhalíte jeho lež (či jiné nevhodné jednání).

PUBERTA

Puberta je velmi složité období. Je provázeno často náhlou změnou chování dítěte. Rodiče jsou ze svého dítěte, které dosud dobře znali, zmatení. Namísto upřímné dětské předvídatelné naivní bezelstnosti nastupuje období nepředvídatelných záhad a tajemna. Z mazlivé holčičky se stává malá satorie a z veselého společenského hocha je zádumčivý samotářský bručoun. Kde se stala chyba? Rodiče se změnami v chování svého dítěte trápí a příčiny hledají u sebe. Mnohdy slýchám, že děti v jedné rodině mají stejnou výchovu, ale přesto je každé jiné. Je potřeba si uvědomit, že do hry vstupuje více faktorů. Jednak jsou to změny hormonální, jednak začne dítě více podléhat vlivům okolí, a to zejména těm nežádoucím, které jsou jako zakázané obzvlášť lákavé, jednak se mohou více projevovat genetické předpoklady. Také tomu odpovídá i změna fyzického vzhledu dítěte, kdy dítě dospívá do fyzické podoby svých předků. Fyzické rysy v obličeji také nastiňují rysy charakterové. Navíc si každý sourozenec z výchovy bere to své. Stejný pokyn a každé dítě na něj reaguje jinak. Stejný podnět tedy vyvolá u dvou dětí v jedné rodině třeba i rozdílnou zcela protikladnou odezvu.

ASERTIVITA A DŮSLEDNOST

Důslednost je schopnost ustát svoje rozhodnutí, dodržet ho i přes nátlaky okolí. Neoblomně trvat na svém rozhodnutí. Jedná se tedy o určitý druh asertivity, kdy člověk dokáže prosazovat svoje zájmy. Děje se tak slušně, s respektem vůči druhému, s ohledem na zájmy druhého člověka, s empatií vůči druhému člověku.

OBSAH

Předmluva
5 Dítě jako obraz rodičů
10 Výchovou vyrýváte do matrice známku
13 Vychovávat může pouze vychovaný
37 I mistr tesař
61 Asertivita a důslednost
74 Motivace
96 Být tady a teď
99 Dítě vnímá vaši energii
105 Dítě a povely
109 Dítě má právo na dětství
118 Škodlivá láska
124 Porovnávání jednoho dítěte s druhým
137 Dítě v posteli rodičů
143 Obavy dítěte
147 ADHD nebo nevychovanost
154 Co je roztomilé a co už nevychovanost
165 Křičím, tedy jsem
172 Agresivita a neposlušnost
201 Dítě manipuluje
220 Emoční inteligence
225 Dětské lhaní
230 Puberta
245 Babičky jsou na rozmazlování?
251 To už se dnes nevidí
254 Zbavte se emočních okovů
256 Medailon

Cena knihy 480Kč