Každý měsíc daruji 5% mých výdělků útulku Handipet

EFT – Emotional Freedom Techniques

EFT je velmi uznávanou technikou energetické psychologie, při které využíváme určité akupresurní body v obličeji, trupu, rukách a nohách. V této metodě se jedná o propojení ťukání na dané body s formulkami, s jejichž pomocí podrobně pojmenováváme aktuální emoce a fyzické potíže. Klient svými slovy pojmenuje svůj problém. Následně se postupuje jmenováním jakýchkoliv psychických či fyzických pocitů, které s jeho potíží souvisí.  Jdeme vždy do nejpodrobnějších pocitů. Uvede, jak jeho problém ovlivňuje jeho život – co pro něj problém znamená, jakým způsobem mu komplikuje život. Rovněž jdeme do minulosti. V tomto případě si klient připomíná konkrétní pocit, kterým se aktuálně zabýváme v minulosti – připomíná si, kdy ho poprvé prožíval, nebo kdy byl tento pocit nejsilnější. Negativitu těchto vzpomínek rovněž odstraňujeme poklepem na dané body, přičemž klient tuto vzpomínku opět co nejpodrobněji a svými vlastními slovy popisuje. Tímto způsobem dochází k odblokování.

Tato alternativní psychoterapeutická technika je obvykle rychlá, nebolestivá, má dlouhodobé či trvalé výsledky a nepoužívají se při ní žádné pomůcky ani léky. Uvádí se až 90% úspěšnost této metody.

Tuto metodu někdy doporučuji i pro autoterapii, kterou klient může praktikovat svépomocí.

EFT pomáhá s takovými problémy: strachy a fobie, stres, deprese, nespavost, neplodnost, traumata, závislosti, poruchy příjmu potravy, fyzické bolesti, nízké sebevědomí, stud, nadváha, alergie, nedostatek energie… EFT lze využít na jakýkoli problém.

Cena EFT terapie: 700 Kč/hod.