Každý měsíc daruji 5% mých výdělků útulku Handipet

Hypnóza

Hypnóza je technika, s jejíž pomocí lze lépe navodit uvolnění klienta. Prostřednictvím této metody se také kvalitněji upevňuje náprava negativních emocí, díky níž je problém odbouráván. Postup hypnózy spočívá např. v odpočítávání (kroků, schodů…). Ve stavu uvolnění si klient uvědomuje příčiny svých stávajících potíží, lépe chápe své emoce, které kdysi prožíval, a které dnes jeho problém způsobují. Ve stavu příjemného uvolnění si následně představuje a prociťuje svůj život bez daného problému. Navzdory mylným představám o této metodě, nejedná se o žádný trans, během něhož člověk nevnímá okolní dění. Naopak běžně využívaný hypnotický stav probíhá při plném vědomí a vědomé kontrole klienta. Stejně jako ostatní psychoterapeutické metody, které využívám, léčba hypnózou je naprosto bezpečná a bez rizika.

Lze ji využít, obdobně jako jakoukoli regresní techniku, pro odbourání či pozitivní ovlivnění jakéhokoli problému, např.: deprese, fobie a úzkosti, nespavost, koktavost, nízké sebevědomí, problémy ve vztazích – žárlivost…

V případě hledání příčin problému v minulosti je někdy označována jako regresní hypnóza.

 

Cena hypnózy: 700 Kč/hod.