Každý měsíc daruji 5% mých výdělků útulku Handipet

Příběhy klientů

Často řešené potíže, aneb jak to funguje

Zde si můžete přečíst příběhy čtyř žen, kterým jsem pomohla s jejich psychickými, komunikačními i fyzickými potížemi. Všechny příběhy jsou skutečné a zveřejňuji je, abyste měli představu, jakým způsobem pracuji, jaký je průběh terapie, a jaké jsou její výsledky.

Také si můžete všimnout, že příčiny potíží se často ukrývají na špatně odhalitelných místech. Jejich odhalení je však možné, a někdy i docela snadné. Díky skloubení alternativních a klasických psychoterapeutických metod dosahujeme trvalých výsledků.

Konkrétní reference od klientů si můžete přečíst zde.

Nedostatek sebevědomí

Helena, 33 let

Využité metody: Používám regresní terapii. Testuji příčinné věky, a testuji emoce, které Heleně způsobují daný problém. Využívám i Bachovu květovou terapii.

 • Řešíme věk 28 až 29 let. V zaměstnání pociťuje velké nároky ze strany nadřízených i kolegyň. Cítí se šikanovaná. Tehdy špatně spí, v noci se budí. Ve snech ji šéf vyhazuje z práce. Přímá nadřízená kritizuje její vzhled. Snaží se jim dokazovat, že je dobrá. Po delším vztahu se s ní rozchází přítel. Vinu hledá v sobě.
 • Regresí se dostáváme do věku 23 až 24 let. Tehdy dochází ke konfliktu mezi ní a kamarádkou. Snaží se kamarádce pomoci, ale její snaha se otáčí proti ní. Kamarádka s ní znenadání 3 měsíce nemluví a obviňuje ji, že je despotická. Zažívá pocit křivdy. Tehdy se seznamuje s manželem. Přizpůsobuje se mu, protože má strach, že ji nepřijme. V práci zažívá šikanu od kolegyně.
 • Další věk, který s jejím špatným sebevědomím souvisí, je období 7 až 8 let. Zažívá zradu kamarádky – kamarádka si nachází jinou a sděluje jí, že Helena může být vděčná za to, že s ní kamarádí. Ve škole dostává špatnou známku a bojí se domů. Z velkého strachu chce utéct do lesa. Záchranu hledá u babičky. V tomto věku se rovněž narodil bratr. Pozornost rodičů se obrací vůči bratrovi. O to více se teď musí snažit dokazovat, že je dobrá. Má pocit, že se jí rodiče zbavili, že ji nemají rádi. Má strach z facek, má obranné tiky, podvědomě schovává obličej, brání se rukama. Pociťuje nespravedlnost, tento pocit se střídá s pocity, že si tresty zaslouží.

Specifikace problému

Helena pociťuje vnitřní konflikty, které ji velmi vyčerpávají. Příliš se v mysli zabývá druhými, jejich názory na ni, místo aby se věnovala sobě. Je plná obav. Díky tomu má tendenci uzavírat se do sebe. Svoje bolesti z minulosti si stále drží v sobě a nechtě se k nim ve vzpomínkách vrací. Aniž by si to uvědomovala, ovlivňují její nynější prožitky, myšlení a chování.

Testuji Bachovy esence, které potřebuje na odbourání jejího problému:

Bachovy esence jí především budou pomáhat s asertivním sebeprosazením. Navedou ji k sebedůvěře a k tomu, aby svoje prosazení nebrala tak příliš vážně. Velmi se snaží uspět, ale protože má nízké sebevědomí, její snaha ji stojí příliš sil. Mnohdy překročí svoje energetické možnosti, příliš se vyčerpá a následně upadá do deprese. Na druhou stranu mívá pocit, že svoji situaci přes veškeré úsilí nemůže zlepšit, a že jí nezbývá, než svůj úděl přijmout. Pak je ve stavu rezignace, upadá do pochmurné apatie.

Výsledek

Už po první terapii zaznamenává velký posun. Přestává manželovi vysvětlovat, že je pro něj hodnotná partnerka. On ji začíná vnímat. Daří se jí měnit i negativní postoje vůči sobě. Začíná se mít upřímně ráda. Vymezuje si hranice, za které druhé nepouští.

Dnes je sebevědomá. S manželem, od kterého v minulosti odešla, žije ve spokojeném manželství. Začal ji respektovat, stejně jako okolí. V klidu dokáže prosadit svou vůli. Změnila zaměstnání a věnuje se činnosti, jež ji baví a naplňuje.

Problém s otěhotněním

Martina, 33 let

Martina přichází s lékařským verdiktem, že nikdy neotěhotní.

Využité metody: Používám regresní psychoterapii a svalový test. Hledám věky, ve kterých prožívala emoce, které jí dnes způsobují daný problém. Využiji i Bachovu terapii.

 • Svalovým testem zjišťuji první příčinný věk 31 až 32 roků. V tomto období se začínají s partnerem neúspěšně pokoušet o dítě. Je to období úzkostí, lítosti a smutku. Kvůli neúspěšným pokusům se cítí nepřijatá rodinou partnera. Každá návštěva jeho rodičů jí způsobuje stres, často se hovoří o dítěti. Matka se neúnavně vyptává, zda je už těhotná. Nechce o tom mluvit, toto téma ji trápí. Dochází na nepříjemné lékařské kontroly, musí užívat hormony, dodržovat co smí a nesmí dělat. Je pod neustálým tlakem.
 • Dále zjišťuji příčinný věk 25 až 26 let. V této době se rozchází s partnerem. Bojí se těhotenství, protože její partner pije alkohol. Velmi se bojí, že její dítě bude také alkoholik.
 • Bloky nacházím i ve věku 16 až 18 let. Tehdy má obavu z otěhotnění, děsí se, že otěhotněla. Těhotenství pojímá jako konec radostného života. Navíc by v tuto dobu otěhotněla s partnerem, kterého nechce, rozchází se s ním.
 • Další věk, který řešíme jako příčinný z hlediska problému, je její početí až první trimestr prenatálu. Tehdy její matka málem potratila, krvácela. V tomto období je blokující emocí strach o dítě. Martina pociťuje veliký strach matky o její život.

Specifikace problému

Martina je plná obav, díky kterým svoje otěhotnění vnímá jako velké břemeno, ztrácí trpělivost, kterou přitom tolik potřebuje. Příliš se zabývá druhými – konkrétně matkou a tchýní. To ji stojí mnoho sil. Potřebuje se radovat z každodenních drobností, potřebuje uvěřit ve své štěstí. Touží po přijetí druhými, ale sama k sobě je neláskyplná. Potřebuje rozvíjet svoji ženskou energii – zkrotit energeticky silné myšlenky, oblékat se žensky, věnovat se ženským volnočasovým aktivitám, zjemnit v projevu, říkat si o pomoc apod. Jejím důležitým úkolem je vypořádat se se zmatenými a negativními myšlenkami, které ji sužují.

Po každé terapii testuji s využitím svalového testu Bachovy esence, které pomáhají vyladit psychiku a rovněž pomáhají odbourávat bloky:

Esence jí pomohou zbavit se velikého napětí, které jí způsobují nepříjemné myšlenky. To zhoršuje její netrpělivost, pocit zoufalství. Rychle nastupuje pocit, že jí zčernal celý svět. S obavami nahlíží do budoucnosti a rychle se vzdává naděje. Dostává se pak do apatie. Přestává věřit, má pocit, že snaha nemá smysl. Navíc ji ochromuje velký, až panický strach. Její představy o budoucnosti, o dosažení jejích přání, jsou mlhavá, neurčitá. Ve svém vnitřním zmatku si už není jistá, čeho chce ve skutečnosti dosáhnout.

Výsledek

Po těchto terapiích Martina úspěšně otěhotněla a bez výrazných potíží zvládla i těhotenství. Dnes má zdravého chlapečka.

Bolesti zad

Jana, 35 let

Jana ke mně přichází s chronickými fyzickými potížemi.

Využité metody: Regresní psychoterapie, svalový test a následná Bachova květová terapie.

 • Svalovým testem jako příčinný věk zjišťuji období 26 až 27 let. V té době mění zaměstnání. Janina nová práce je velmi náročná, velmi zodpovědná. Tehdy hodně řeší, co si o ní lidé myslí. Přizpůsobuje se druhým pod obavou, aby ji přijímali. Protože se pohybuje v různých skupinách, cítí nutnost se přizpůsobovat podle nároků každé skupiny, což je o to náročnější. Tehdy má neúměrné nároky na sebe, i na druhé, ale druzí to nechápou. Ona nechápe, proč jí okolí nerozumí. Ve firmě se odehrávají zákulisní hry. Zažívá úzkosti, že nedokáže splnit svoje sny. S kolegou se hrotí konflikty. On se postupně zbavuje schopných lidí. S Janou komunikují prostřednictvím advokáta. Pociťuje mobbing. Tehdy má problémy s příjmem potravy. Hroutí se jí vztah, přítel se s ní rozchází.
 • Další věk, který řešíme jako příčinný, je období 30 až 31 let. Tehdy se vyhrocují potíže v zaměstnání. Jana musí příkazem na dovolenou. Řeší privatizaci svého bytu, která je velmi problematická. Přichází o práci, díky které měla dostat hypotéku. Musí hledat novou práci s určitým příjmem kvůli hypotéce, privatizace bytu přitom spěchá. Cítí se bezmocná, špatně jí, špatně spí, je vyčerpaná. Matka ji manipuluje. Má pocit, že se ocitla mezi mlýnskými kameny. V té době jí umírá kamarádka na rakovinu.

Specifikace problému

To, co Janu zejména trápí, je pocit zraněných citů. Potřebuje změnit náhled na překážky, které se jí postavily do cesty. Zatím svoji situaci vidí výhradně černě. Je pro ni obtížné nacházet světlé momenty. Její nepříjemné pocity jsou velmi intenzivní, takže ji vyčerpávají. Chybí jí pocit bezpečí, pocit jistoty. Nemá se o koho opřít.

Bachovy květové esence Janě budou pomáhat zejména s odstraňováním následků traumat, zejména citových, která prožila. Protože pochybuje o svých schopnostech, odkládá řešení úkolů. Ty se jí zdají příliš náročné. Cítí velikou, až neúměrnou zodpovědnost, která se jí stala břemenem. Obtížně koncentruje pozornost. Je kompletně vyčerpaná. Takřka stále žije v sebevýčitkách, ve smutku, v pocitech křivdy. Nedokáže vyjadřovat své emoce, protože se bojí citového zranění. Má pocit, že ji okolí manipuluje, že se musí podřizovat k něčemu, co nechce. Zavírá před tím ale oči, protože se cítí příliš slabá na to, aby se okolí dokázala postavit. Raději si namlouvá, že ji nic jiného než podřizování vlastně nezbývá. Je přesvědčená, že pokud by se pokoušela být asertivní, prohrála by.

Výsledek

Bolest zad začala rychle ustupovat a to i přes fyzickou zátěž – Jana aktivně sportuje. Současně se zbavila žaludečních potíží. Bolesti zad byly způsobeny 7. hrudním obratlem, od kterého vycházejí kořenové nervy, které řídí a ovlivňují činnost žaludku. Jana se zklidnila, lépe se v sobě orientuje. Matkou už se nenechá tolik manipulovat a snáze si prosazuje svou. K pracovním úkolům se staví s větší odolností a její pocit zodpovědnosti se snížil na potřebnou výši.

Energetický kolaps

Pavla, 33 let

Pavla první projevy nedostatku energie pocítila již před dvěma lety. Kolabuje opakovaně na dovolených, objevují se pocity naprostého vyčerpání, bolesti na hrudníku, nízký krevní tlak. Během dne má strach usnout, bojí se, že se už neprobudí.

Využité metody: Používám regresní terapii. Svalovým testem zjišťuji tyto příčinné věky:

 • Období porodu. Matka se porodu obává, před porodem omdlela. Při předchozím porodu staršího sourozence Pavly měla matka velké potíže. Tyto obavy a zážitky se promítají do porodu Pavly. Díky tomu je její narození obtížnější, porod postupuje pomalu, matka je vyčerpaná. Pavla je navíc 3. dítě – matka už 3. dítě nechce, klientka byla počata bez vědomého záměru rodičů.
 • Další příčinné období, které řešíme, je věk 31 až 33 let. V té době čelí velkým nárokům v práci. Práci má ráda, ale musí řídit lidi, má velkou zodpovědnost. Prožívá období plné silných stresů, cítí se vyčerpaná. Budí se s obavami, co ji ten den čeká, jakým problémům bude muset čelit. Špatně spí, probouzí se unavená. Nedokáže se během dne nastartovat. Další potíže spočívají v jejím vztahu s přítelem. Místo toho, aby ji tento vztah energeticky „dopoval“, tak ji vyčerpává. Přítel je ženatý, rozvést se nechce. Jeho chování ji tíží. Místo toho, aby Pavle byl oporou, ji drtí a požaduje, aby vydržela. Cítí se velmi sama, nemá nikde oporu. Rodiče jsou velmi daleko. Stěhuje se do svého bytu, tehdy se cítí bezmocná. Objevuje se třes těla. Tehdy do všeho vkládá maximum své energie.

Specifikace problému

V současnosti je plná úzkostí (= nepojmenovatelné obavy), které jí odebírají energii. Místo toho, aby svou energii investovala do sebe, směřuje ji do okolí. Okolí ji energii nevrací. Nerozumí lidem. Příliš se zabývá hledáním pravdy, což v její mysli vyvolává stres. Má pocit, že nerozumí světu, nerozumí lidem. Pochopením sebe sama se nezabývá. Je zcela odtržená od své intuice. Její jednání je řízeno výlučně rozumem, takže nedokáže vnímat nejen svou duši, ale ani tělo. Mnohdy dokonce mívá pocit, že svoje tělo necítí. Stále dokola se zabývá nejen nepříjemnou současností, ale také negativními zkušenostmi z minulosti, v minulosti prožitými citovými krizemi. Nedokáže se od minulosti odpoutat. Nedokáže se radovat ze života. Její mysl je plná zmatených a tíživých myšlenek.

Jak jí pomohou Bachovy esence

Květové esence Pavle pomohou zbavit se úzkostí. Pomohou jí s tím, aby se rychle nedostávala do stavů frustrace (= pocit, který vzniká při pocitu překážky mezi člověkem a cílem, kterého chce dosáhnout). Tento pocit u ní nastupuje velmi rychle, Pavla pak rychle ztrácí naději a víru v úspěch, i přesto ale bojuje. V tomto směru se snaží až přespříliš, kdy zachází i za hranice svých energetických možností. Bachovky jí pomohou uvědomit si právě tu hranici, za kterou už nesmí zajít, aby nezkolabovala. Dále pomohou vyladit stav její mentální a fyzické energie – ukazují, že je v tomto směru na dně. Povedou Pavlu tak, aby neinvestovala neúměrné množství své energie, a to i do drobných aktivit, či do negativních myšlenek. Postupně si bude uvědomovat svá ohraničení, která jí způsobují různá dogmata a morální zásady, kterými se řídí, ale ve skutečnosti jí jen komplikují život. Díky nim nezažívá radost a uspokojení, co by ji posilovalo energii.

Výsledek

Když Pavla poprvé přišla, nedokázala fungovat v běžném životě, natož pracovním. Vše ji silně vyčerpávalo, nezvládala ani běžné drobné činnosti, doslova kolabovala. Po dvou terapiích začala velmi dobře prosperovat. Začala zvládat i náročné aktivity. První takovou aktivitou byla příprava její vlastní svatby, kterou nejen zvládla, ale užila si ji, jak má být.