Každý měsíc daruji 5% mých výdělků útulku Handipet

Vyšší škola Bachových esencí – Bachovy esence a sebepoznání

K absolvování tohoto kurzu není potřeba znalost Bachových esencí, ani nemusíte esence fyzicky mít.

Kurz probíhá pouze v malých skupinkách, což zajišťuje maximální individuální přístup a dostatek prostoru pro Vaše otázky.

Dvoudenní kurz je zaměřen na vhled do duše – sebe sama či druhého člověka. Denně se u svých klientů přesvědčuji, jak se obtížně orientují ve svých pocitech, nedokážou je diagnostikovat. Přitom právě schopnost uvědomit si a pojmenovat své negativní emoce je úspěšně vykročená cesta k osvobození se od psychického či fyzického trápení. Protože nás Bachovy esence seznamují s celou naší negativní emocionalitou, lze jejich poznatky využít právě pro spolehlivý vhled do duše.

Co vám kurz přinese

  • Naučíte se přesně orientovat v psychice – esence vyprávějí příběhy. Uvědomíte si, co je hlavní téma problému a co jej dokresluje.
  • Naučíte se diagnostikovat s využitím kombinace až sedmi esencí.
  • Na první pohled získáte přesný vhled do problému, to znamená že si uvědomíte hlavní téma problému, co ho dokresluje a jakým způsobem. Získáte tím tolik potřebnou důvěru každého, komu potřebujete lépe porozumět a pomoci.
  • Pochopíte měnící se význam esencí v jejich vzájemných kombinacích.
  • Seznámíte se s esencemi, které mají v diagnostice zvláštní význam.
  • Pochopíte, jak využít empatii při práci s esencemi.

Příklady

4. esence zeměžluč +1. esence řepík

Člověk se tváří spokojeně, že může něco dělat pro druhého, ale uvnitř zřejmě velmi trpí. Může i hovořit o tom, jak je rád prospěšný, ale jeho prospěšnost není dána jeho svobodnou vůlí. Zřejmě bude s úsměvem sloužit druhým, čím méně to ale vnitřně chce, tím více bude trpět uvnitř. Má pocity křivdy a zneužití. Je ale příliš slabý na to, aby prosadil sám sebe, svůj názor. Jeho opakující se trýznivé myšlenky zhoršují jeho sebepojetí. Komplikují jeho projev, dopředu vidí černě, „maluje čerty na zeď“. Tíživé myšlenky se obvykle projevují zejména před spaním, tudíž lze předpokládat potíže se spaním, při dlouhodobější zátěži nespavost, která vede k vyčerpání.

4. esence zeměžluč +2. esence topol

Nepojmenovatelné strachy vedou k neschopnosti sebeprosazení. Je zřejmé, že tento jedinec v minulosti prožíval obavy z odsouzení, nepřijetí okolím. To se zřejmě zhoršuje vždy, kdy má jedinec projevit svoji vlastní vůli. Protože jsme ve společenském kontaktu prakticky stále, bude tento člověk zřejmě velmi trpět ve společnosti. Stačí jen pouhá představa, že musí být s někým v kontaktu a pociťuje ohrožení. Nevěří si. Pravděpodobná je inklinace k sociální izolaci, která mu toto utrpení do jisté míry zmírní, bohužel je tento pocit úlevy pouze dočasný a při dalším kontaktu mohou být úzkostné pocity o to výraznější.

4. esence zeměžluč + 3. esence buk

Jedinec může být vůči sobě přehnaně kritický. Stejně tak může kritizovat a napadat každého, kdo se naopak dovede prosadit – takový člověk je pro něho nastaveným zrcadlem (toto bude dělat výhradně o samotě nebo pouze před někým, koho vnímá buď jako slabšího než je on sám nebo je mu hodně blízký – tudíž jej nevnímá jako ohrožujícího). Zřejmě bude i kritizovat každou možnou cestu k jeho úlevě – nemá k sobě důvěru, že by to zvládl, raději to odsoudí. Principiálně je zřejmé naštvání na „celý svět“, který vnímá jako zraňující. Může i druhé slovně napadat, protože se nedokáže ve společnosti adekvátně chovat.

2 (topol) – 3 (buk) – 9 (bílá lesní réva) – 10 (plané jablko) – 11 (jilm) – 14 (vřes) – 16 (zimolez)

Jedná se o výrazně úzkostného klienta. Jeho úzkosti jsou spojeny zejména s jeho náhledem na sebe – má na sebe pokřivený pohled, potíže se sebe-přijetím a zřejmě na sobě hledá samé nedostatky. Zřejmé jsou sklony k puntičkářství a perfekcionalizmu. Cítí se příliš zavalen určitým úkolem, v čem pociťuje velkou zodpovědnost. Čím je zodpovědnější, tím vyčerpaněji se cítí. Na své okolí rovněž nahlíží příliš kriticky. Nedokáže přijímat sebe, nedokáže tudíž přijímat druhé. Nedokáže si plně uvědomit své vlastní možnosti, protože realitu vnímá zkresleně. Místo, aby si plně realitu uvědomoval, uniká před ní do budoucnosti, které se obává. Svých potíží má plnou hlavu, často nad nimi přemýšlí, čímž se jeho potíž posiluje. Jeho mylné uvažování evidentně plyne ze starých dogmat, která má silně zažitá. Nerad je sám, potřebuje společnost, která mu umožňuje odreagování, a ve které může svůj problém ventilovat – v tomto případě zejména sarkasmem.

8 (bílá lesní réva) – 20 (kejklířka) – 21 (hořčice) – 33 (vlašský ořech) – 37 (šípková růže)

Klientka trpí pocitem, že ať se snaží sebevíc, je to málo platné. Očekává uznání, ale dostává přesný opak. Nezavděčí se. Na projevy nevděku je přecitlivělá. Přesto touží po pochopení a očekává uznání. Je velmi pesimistická až depresivní. Je plná obav, např. že není uznávána, že se nedočká přijetí, že její snahy jsou zbytečné… Možná je únava či poruchy spánku. Nedokáže přijmout fakt, že by se měla ke druhým chovat jinak, změna je pro ni nepřijatelná, což může být další důvod ke konkrétní obavě. V současné době spíše než k řešení situace inklinuje k rezignaci, dostává se do apatie, která spolu s depresivními stavy, vede do propasti.

Cena kurzu

3800 Kč / záloha je 1000 Kč. Záloha je nevratná, převeditelná na jiný termín či jinou osobu.

Čas

1. den – 9:00-17:00

2. den – 9:00-16:00

V poledne je jedna hodina pauza.

Přihlášení

Přihlášení je telefonické na čísle 728 678 708 či emailem na kotabova@atlas.cz Účastník je závazně přihlášen uhrazením zálohy.

Adresa

Říčany, Politických vězňů 981/5,  Zobrazit na mapě

 

Doprava

Z Prahy do Říčan je výborné spojení:

1. Vlak z Hlavního nádraží směr Benešov. Od vlaku je ordinace vzdálena cca 4 minuty pěší chůze.

2. Autobus od stanice metra Háje směr Kostelec n. Č. lesy. Ordinace je vzdálena cca 10 minut. Vlak i autobus z Prahy jede do Říčan cca 25 minut.