Každý měsíc daruji 5% mých výdělků útulku Handipet

O mně

PaedDr. et. Mgr. Marie Kotábová

Mám státní i doktorandskou zkoušku z etopedie.
Etopedie je speciálněpedagogická disciplína, která se
zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním dětí, mládeže
a dospělých, kteří mají poruchu emocí a chování.

• Absolventka oboru Defektologie – Speciální pedagogiky učitelství, Speciální pedagogiky vychovatelství, doktorát na Univerzitě Karlově v Praze.

Speciální pedagogika je vědní obor, který přináší poznatky z oblasti medicíny, psychologie a pedagogiky. Zabývá se problematikou veškerých postižení, vad, poruch, akutních, chronických, problematikou fyzických a psychických potíží.

• Absolventka mezinárodního certifikovaného vzdělávání BIEP pro práci s Bachovými květovými esencemi

Praxe

• 9 let psychoterapeutka v Olivově dětské léčebně v Říčanech a poslední 4 roky zde také manažerka.

• Od roku 2000 vedle klasické psychoterapie také alternativní metody léčby – regresní techniky, Bachovy esence.

• Od roku 2006 výhradně soukromá praxe

• Individuální, partnerské i rodinné terapie

• Terapeutické vedení zaměstnanců firem

• Spolupráce při tvorbě odborných pořadů v České televizi (např. pořad Klíč, Barvy života), Českém rozhlasu (Region), přispívání do časopisů (např. Děti a my, Vlasta).

• Přednášky na ezoterických festivalech: Miluj svůj život, Ezotera, Minerva, a v prodejně U Džoudyho v Praze

Má cesta k alternativní léčbě

• Když jsem nastupovala na gymnázium, věděla jsem, že chci být psychoterapeutka. Díky astrovýkladu Ing. Antonína Baudyše jsem posléze pochopila, proč jsem svoje zaměření cítila tak silně.

• Proto jsem se přihlásila ke studiu na Karlově univerzitě. Vybrala jsem si obor, který přináší informace z psychologie, pedagogiky i somatiky. Zabývá se problematikou všech věkových kategorií. Je logické, že nejvíce upoutávalo moji pozornost studium psychologie a jejích různých odvětví a stejně tak etopedie, která se zabývá psychickými problémy a problémy výchovnými.

• Posléze jsem si splnila svůj sen a stala se na 9 let psychoterapeutkou v dětské léčebně. Mojí pracovní náplní v léčebně byly terapeutické pohovory, směřující k odstraňování psychických bolestí dětí. V léčebně jsem si začala uvědomovat vliv psychiky těchto dětí na jejich zdravotní potíže. Mými klienty byly i rodiče dětí, kteří zde byli jako doprovod a jejichž potíže bývaly obzvlášť závažné. Vedle toho jsem všechny seznamovala s relaxačními technikami, aby se v rovině podvědomí učili zvládat a odstraňovat stres.

Práce se sice dařila, ale brzy jsem se začala zabývat otázkou, zda svým svěřencům skutečně pomáhám. Přemýšlela jsem co s tím. Tehdy jsem se dozvěděla o možnostech regresní terapie – konkrétně o metodě One Brain. Bylo to přesně to, co jsem potřebovala. Úžasné a takřka nekonečné možnosti regrese mi doslova učarovaly. Přibývaly další stupně a další metody, protože hledám po nějakém čase další obohacení, rozšíření, zkvalitnění. Vždyť člověk se učí celý život. Vedle alternativních metod a ezoterických věd samozřejmě využívám také klasickou psychoterapii. Pokud chceme pomáhat, je nutné znát zákonitosti psychiky, vycházet z nich, respektovat je. Psychologie jako vědní obor přináší velmi důležité poznatky, které terapeutovi pomáhají ke kvalitnímu a bezpečnému působení na klienta.

• Začali přicházet klienti, přicházeli ve stále hojnějším počtu, a tak jsem si splnila další sen a rozhodla se pro soukromou praxi

10 principů, dle kterých se řídím

 1. PRIMUM NON NOCERE – PŘEDEVŠÍM NEUŠKODIT (Jak nás učili na fakultě.)
 2. Na každém problému lze něco zlepšit
 3. Nejsme tu od toho, abychom život protrpěli, ale abychom si ho užili
 4. Každý má svůj život ve vlastních rukách
 5. Život nám přináší pouze ty úkoly, které jsou v našich silách zvládnout (ačkoli se zdají být jakkoli těžké)
 6. Každý má svojí hodnotu a právo na respekt
 7. Mé 3 pilíře ke štěstí:
  1. naučit se říkat, co cítíme a co si myslíme
  2.  uvědomovat si přítomný okamžik = být tady a teď
  3.  radovat se z pěkného a v negativním nacházet pro sebe pozitivní poselství
 8. Každý je zcela jedinečná bytost. Každý proto potřebuje holistický přístup a způsob léčby ( holistický = přesně na „míru“ klienta).
 9. Každému problému, který klienta trápí, je třeba věnovat vážnost a náležitou pozornost, ať je jakýkoli
 10. Vždy je naděje a s tou klient odchází